Lielās piektdienas dievkalpojums

Strenču ev. lut. baznīcā 14. aprīlī plkst. 15.00 notiks Lielās piektdienas dievkalpojums. 16. aprīlī plkst. 11.00 Strenču ev. lut. baznīcā notiks Lieldienu dievkalpojums.

Baznīcās