Lieldienu Dievkalpojums

16. aprīlī plkst. 11.00 Strenču ev. lut. baznīcā notiks Lieldienu dievkalpojums.

Baznīcās