“Deju diena 2017”

22. aprīlī plkst. 15.00 Vijciema tautas namā pavasarīgā koncertā “Deju diena 2017” skatītājus ar savām mīļākajam dejām priecēs Valkas un Strenču novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi. Redzēsim dejotājus no Strenču novada vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Ērģemes, Kārķu un Vijciema pamatskolām, kā arī Valkas BJC “Mice” un Valkas PII “Pasaciņa” mazos dejotājus.

 

Koncertu ar skanīgām dziesmām kuplinās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 4. klašu ansamblis un jauniešu koris, Ērģemes pamatskolas 1.-4. klašu ansamblis un Strenču mūzikas skolas vokālais ansamblis.

 

Laipni aicināts ikviens interesents!

Koncerti