Valkā klientus pieņems Valsts darba inspekcijas speciālists

Šonedēļ, 2017. gada 14. jūlijā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.

  Valkas novada VPVKAC telpās

VDI pakalpojumu sniegšana notiek

katra mēneša 2.piektdienā

no plkst.9:30 līdz plkst.12:30

  Informācijai – no 2017. gada 1. jūnija Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), var saņemt Valkas novada VPVKAC sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus:

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID),

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD),

Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI),

Lauku atbalsts dienests,

Lauksaimniecības datu centrs,

Uzņēmumu reģistrs,

latvija.lv

  Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

VPVKAC jeb Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

e-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC vadītāja: Linda Zariņa (tālrunis: 28644365)

 

Valkas novada VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena:       8:00 – 18:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 18:00

 

Otrdiena:         8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

 

Trešdiena:        8:00 – 17:00

 

Ceturtdiena:    8:00 – 17:00

VID klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 17:00

VZD klientu pieņemšanas laiks 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 

Piektdiena:      8:00 – 16:00

VDI klientu pieņemšanas laiks katra mēneša 2.piektdienā 9:30 – 12:30


Darba birža