Valkā pirmo reizi - Baznīcu nakts pasākumi

Piektdienas vakarā līdz pat pusnaktij visiem interesentiem bija atvērtas Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas durvis. Dievnams pirmo reizi piedalījās Baznīcu nakts pasākumos, kas norisinājās pa visu Latviju. Atnākušos sveica un uzrunāja mācītājs Gints Polis, bet muzikālo baudījumu sagādāja Valkas kristīgā bērnudārza "Gaismiņa" audzēkņi, J. Cimzes Valkas mūzikas skolas koklētāju ansamblis un flautisti, kā arī Valkas pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" vokālais ansamblis "Atbalss" un Valkas pilsētas kultūras nama vīru ansamblis "Lai skan!". Interesenti varēja uzkāpt baznīcas tornī, kā arī uzzināt dievnama vēsturi.

Ticība