Allaž apgūst ko jaunu

Vakar Vijciemā notika šajā pusē piektais Latvijas Lauku sieviešu apvienības rīkotais "Labās pieredzes vasaras skola" saiets, kurā piedalījās arī Valkas un Smiltenes novada dāmas.

Šoreiz uz saietu ieradās vairāk nekā 30 dalībnieces. Vijciemiete Sniedze Ragže "Ziemeļlatvijai" sacīja, ka ieradusies, lai parādītu savus darbus un apskatītos, ko prot citi. Viņa bija sagatavojusi trauku kolekciju dekupāžas tehnikā.

"Esmu apmeklējusi visas piecas vasaras skolas bijušajā Valkas rajona teritorijā. Allaž atrodu jaunas ierosmes. Arī lekcijas ir ļoti vērtīgas un izzinošas. Esam aktīvas, tāpēc pērn apmeklējām šīs skolas arī citos novados, piemēram, Raunā Cēsu rajonā, Valmieras rajona Bērzainē," stāsta Dzidra Plūme no Launkalnes pagasta.

Kristīne Brolīte no Zvārtavas pagasta akcentē, ka šajos saietos vienmēr var apgūt kaut ko jaunu. Viņa vasaras skolā ir otro reizi. Vijciemā viņa rāda pagājušajā reizē iemācītos filcēšanas darbus.

Vijciema tautas namā savu darbu izstādi bija iekārtojusi zvārtaviete Lilita Ikale. "Dzīve ir interesanta lieta. Tavs raksts dzīves audeklā saliekas it kā no daudzkrāsainiem mozaīkas stikliņiem, un vienā brīdī tu konstatē, ka tev šis musturs patīk," ekspozīcijas anotācijā raksta Lilita. Viņa sevi uzskata par brīvmākslinieci, kas ņem pretī visu, ko dzīve piedāvā. Arī Vijciemā viņa vēlas apgūt kaut ko jaunu.

Tautas nama vadītāja Vita Bērziņa, uzrunājot saieta dalībnieces, sacīja, ka katrā skolā kaut ko cilvēks uzzina pirmoreiz. Pēc tam, kad sāk strādāt, katra diena kļūst līdzīgāka cita citai. Tad nu ir jāatrod tā sajūta, kas mūs uztur pie dzīvības, katru reizi piefiksējot kaut ko jaunu. Kad cilvēks zaudē darbu vai sastopas ar citām dzīves grūtībām, tad ir ļoti būtiski katru dienu atrast kaut ko jaunu - pirmo reizi savākt pelašķus tējai, pirmo reizi nopeldēties kailai un tā joprojām. Galvenais, lai sev varētu pateikt, ka darīju to pirmo reizi.

Par pārtikas amatniecību stāstīja Jolanta Daugule. Pārtikas amatniecība ir tāds jauns daudziem vēl nezināms termins, kas nozīmē mājās gatavot pārtikas preces, piemēram, sieru vai desas un to ļauts arī pārdot. Jolanta informēja, kā kārtojami dokumenti, lai nodarbotos ar šo amatniecību, un kāda ir Lietuvas pieredze. Sieviešu apvienības dalībnieces ir iecerējušas uzlabot likumdošanu šajā ziņā.

Par sieviešu veselības aspektiem lekciju lasīja ginekoloģe Vija Batalauska. Vēl notika lekcija par latviešu Saulgriežu svētku tradīcijām. Savu redzējumu par to pauda kultūras darba speciāliste Arta Šomase. Savukārt Anita Rābante dāmas iepazīstināja ar ārstniecības augiem. Pēc tam semināra dalībnieces iepazinās ar pagasta ievērojamākajiem kultūrvēstures objektiem, jo īpaši ar baznīcu.

Radošās darbnīcas vadīja Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja Inese Pētersone. Vēl dāmas varēja apgūt izšūšanu ar lentītēm, tapošanu un ziedu kārtošanu. Saieta koordinatore, kā allaž, ir apvienības valdes locekle Ženija Daudziete.

FOTO ŠEIT!

Izklaide