Forma, kas plūst cauri dzīvei

Sākot ar Lieldienu ieskaņu nedēļu, Valkas - Lugažu ev. lut. baznīcā  apskatāma Valkas mākslas skolas audzēkņu izstāde. Darbu autori ir paši  mazākie skolas mākslinieki no sagatavošanas līdz 3. kursam. Lai iepriecinātu Valkas iedzīvotājus, audzēkņi veidoja dažādās tehnikās ornamentālus un košus darbus apļa formā.

Aplis ir figūra, kas pakļaujas vispirms acīmredzamai likumsakarībai: visi to veidojošie punkti atrodas vienādā attālumā no centra. To māca skolā. Bet aplim piemīt vēl daudzas citas, ne tik acīmredzamas īpašības. 

Tas ir tēls, līdzība. Dzīvē tas ir tā, ka ir kāda ideja, pasaules uzskats, ticības apliecinājums, kam piemīt spēks uzrunāt cilvēku dvēseles, inspirējot viņu domas, jūtas un gribu noteiktā virzienā. Katrs cilvēks atrod sev piemērotu centru - APLI.

Aplis – tā ir noslēgta kustība, šī forma plūst cauri dzīvei.

Lai skatītājus priecē harmoniskie un krāsainie audzēkņu darbi.

Izstāde aplūkojama līdz maija beigām, katru svētdienu, no plkst. 11.30 dievkalpojuma laikā.

Par izstādes apmeklēšanu sazināties ar Valkas - Lugažu ev. luteriskā baznīcas draudzes vecāko - Ligitu Sīmani, ka  arī pieteikties apmeklējumam pie draudzes priekšnieces vietnieces Ineses Vehi pa telefonu +37126676912.


Izstādes