Aizvadīts Vislatvijas "Mežābeļu" VI salidojums

6.maijā Smiltenē tikai aizvadīts Vislatvijas "Mežābeļu" VI salidojums. Tas pulcēja 7 kolektīvus, kas lepni nes mežābeles vārdu:


Smiltenes pilsētas Kultūras centra senioru koris “Mežābele”;


Jērcēnu Tautas nama folkloras kopa “Mežābele”;


Lauteres Kultūras nama tradīciju ansamblis “Mežābele”;


Lielplatones Tautas nama senioru tradīciju ansamblis “Mežābele”;


Durbes Kultūras nama vokālais ansamblis “Mežābele” un


Žīguru Kultūras nama folkloras kopa “Mežābele”.


Ābele paliek ābele, neatkarīgi no tā, vai saldiem vai rūgtiem augļiem, zaļām vai sudraba lapām. Tieši tāpēc salidojumu un koncertu kuplinās arī Cēsu senioru koris “Ābele” un Skrīveru senioru sieviešu koris “Baltābele”. Ar dejām koncertu bagātinās Smiltenes senioru deju kolektīvs “Pīlādzītis”.


7 salidojums norisināsies Lielplatonē.

Koncerti