Valkā sadziedas un gavilē Vidzemes senioru kori

Sestdien Valkas pilsētas kultūras namā notika 4. Vidzemes senioru koru sadziedāšanās pasākums "Uz saulīti gavilēju!". Koncertā uzstājās Valkas pilsētas kultūras nama jauktais koris "Dziesmu rota" (diriģenti Tatjana Tīruma un Aivars Trēziņs), Smiltenes pilsētas kultūras centra senioru koris "Mežābele" (diriģente Velta Ispravņikova), Siguldas kultūras nama senioru koris "Gāle" un Inčukalna senioru koris "Atblāzma" (diriģente Vija Knēta), Valmieras pilsētas kultūras centra senioru koris "Sudrablāse" (diriģente Larisa Stivriņa)un Valmieras pilsētas kultūras centra vīru koris "Baltie bērzi" (diriģente Inga Zirne). Pasākumu kuplināja Valkas pilsētas kultūras nama jauniešu vokālais ansamblis "Amina" (vadītāja Tatjana Tīruma) un Valkas pensionāru kluba "Zelta rudens" dāmu deju kopa (vadītāja Zaiga Purne).

Koncerti