„Pastāvēs, kas pārvērtīsies” - Lielā Talka Smiltenes novadā 25. aprīlī

  Ik gadu pavasaris nāk ar pavasara sakopšanas darbiem, arī šis gads nav izņēmums, kad 25. aprīlī visā Latvijā vienlaicīgi iesim kopt savu novadu, pilsētu, pagastu, pagalmu un sētu. 


   2015. gada Lielās talkas aicinājums paliek nemainīgs – sakārtot vidi sev apkārt – ne tikai vākt atkritumus, bet veikt labiekārtošanas darbus, apzaļumošanas darbus un jebkurus citus darbus, kas padara mūsu vidi sakoptāku, skaistāku un cilvēkiem draudzīgāku. 


   Tā kā 2015. gads ir arī Aspazijas un Raiņa jubilejas gads, Lielā Talka par savu saukli šogad ir izvēlējusies Raiņa atziņu „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ar savu dziļo domu, ka tikai mainoties mums pašiem, mūsu domāšanai un rīcībai, mēs varam izmainīt arī visu Latvijas sabiedrību, saglabājot skaisto Latvijas dabu, cilvēces vērtības un savu veselību. 


Smiltenes pilsētā šogad Lielās Talkas ietvaros pilsētas iedzīvotājus aicinām piedalīties „Ceļinieka parka” un „Lazdu kalna” sakopšanas talkā. Šogad talkot paliksim pilsētas centrā, sakopjot vidi sev apkārt teritorijās, kurās smiltenieši uzturas un redz diendienā. Talkosim „Ceļinieka parkā”, kurā plānojam sakopt kultūras nama nogāzi, lielās trepes un teritoriju apkārt bērnu laukumam, kuru plānojam attīrīt no lapām, sausajiem zariem, sadzīves atkritumiem. Ja izdosies Lielās talkas ietvaros vēlamies uz kultūras nama nogāzes izveidot no augiem uzrakstu „Smiltene” un rudzupuķi, lai pēc šis talkas paliek arī kaut kas paliekošs un priecē mūs un ikvienu Smiltenes viesi ikdienā. „Lazdu kalnā” plānojam iziet cauri teritorijai un savākt citu aizmirstos sadzīves atkritumus, izkasīt taciņas no lapām un savākt sausos un kritušos kokus. Pēc talkas talciniekus cienāsim ar karstu zupu. 


Lielās talkas ietvaros arī izglītības iestādes dosies sakopt kādu Smiltenes stūrīti – kādam tas būs „Vecais parks”, kādam „Jāņukalns” un citas teritorijas, jo, kopā ejot un darot mums, rodas lielāka atbildības sajūta pret apkārtējo vidi.


Smiltenes pagasts šogad nolēmis sakopt Jaunā parka teritorijas daļu, kura pieguļ autoceļam Smiltene-Valka.

Bilskas pagastā talcinieki aicināti pie Bilskas ezermalas sakopšanas darbiem, turpinot arī darbu pie dabas takas veidošanas. Mēros darbs pie aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošanas.

Palsmanes pagastā plānots aicināt talkot gribētājus uz darbiem Palsmanes kapsētā - lapu grābšana, atkritumu vietu sakopšana. Ir ideja par putnu būrīšu akciju mazajiem talkotājiem.

Blomes pagasts piedalīsies pie vecās skolas "Siļķītes" teritorijas sakopšanas.

Grundzāles pagastā šogad galvenie darbs būs pie pludmales volejbola laukuma izveidošana- talkas dienā tiks norakts laukuma apaugums un iebetonēti stabi tīklam. Noraktā apauguma velēnas tiks pārvestas uz estrādes teritoriju un  izmantotas nelīdzenā reljefa izlīdzināšanai. Turpināsies arī brīvdabas trenažieru laukuma labiekārtošanu. Tiks iestādīti jauni bērziņi nokaltušo vietā gar skolas stadionu šosejas malā. Protams, kā katru gadu, turpināsim arī atkritumu vākšanu ceļmalās un mežos.

Variņu pagastā talkos ciema teritorijā, kā arī salasot gadījuma rakstura atkritumus gar Palsas upi un ceļmalām.


Smiltenes novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā un sakopt savu īpašumu, savu pilsētu un pagastu, lai mūsu novads top viens no tīrākajiem un sakoptākajiem Latvijas novadiem.


Informācija par Lielās Talkas norises laikiem un pulcēšanās vietām, sekot Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv.


   Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja organizēt savu talku, piesakot savu talkošanas vietu pie Smiltenes novada talkas koordinatores Baibas Cīrules, rakstot e-pastu uz baiba.cirule@smiltene.lv vai zvanot uz tel.: 64707571. 


   Savu talkošanas vietu jau ir pieteikusi Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Smiltenes draudze. Piesakot Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumu – Smiltenes mācītājmuižu, sakopjot Smiltenes mācītājmuižas parku, ēkas, dīķa un meža apkārtni, lai smilteniešiem būtu patīkami apmeklēt iemīļotās atpūtas un pastaigu vietas.


Sakopsim savu pagalmu, pilsētu, pagastu un būsim atbildīgi un dabai draudzīgi iedzīvotāji. 

Smiltene