Valkā Lāčplēša dienā, godinot Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, atklāj stēlas

Aizvadītās sestdienas vakarā pulksten 19 Valkas novada vadība un pilsētas iedzīvotāji pulcējās Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā uz Lāčplēša dienai veltītu svētbrīdi, kurā runu teica mācītājs un zemessargs Ģirts Kalniņš. Pēc tam notika lāpu gājiens, kas virzījās uz Lugažu laukumu. Pie monumentālā Valsts karoga Saeimas deputāts un bijušais Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks un 1991. gada barikāžu muzeja vadītājs Renārs Zaļais valcēniešiem, barikāžu dalībniekiem pasniedza Pateicības rakstus. Tālāk gājiens virzījās uz Meža kapiem, kurā notika svētku uzrunas un Valkas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlu atklāšana.

Valkas pilsēta