Valkā uzsākti būvdarbi ūdenssaimniecības projekta ietvaros

 Valkas novada dome noslēgusi līgumu ar  SIA “WOLTEC” par būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros, informē domes Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja Inga Aleksejeva.

  Projekts veicinās un attīstīs centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, kā arī veiks ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, kur nodrošinās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 

  Valkā veiks kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās pilsētas ielās - Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu.

  Šobrīd būvdarbi uzsākti Poruka ielā posmā no Raiņa ielas līdz Rīgas ielai, Strautu ielā un Domes bulvārī.

 


Valkas pilsēta