Valkas novada vēlēšanu komisija pieņēmusi pirmo deputātu kandidātu sarakstu (papildināts) 24

Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Helēna Kurme informē, ka vakar pēcpusdienā vēlēšanu komisija pieņēma pirmo deputātu kandidātu sarakstu 1. jūnijā notiekošajām pašvaldību vēlēšanām.

To iesniedza nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK” Valkas nodaļas deputātu kandidātu saraksta pirmais numurs un līdzšinējais pašvaldības deputāts Aivars Sjademe.

Iesniegšanas process noritējis raiti un bez liekas aizķeršanās. Sarakstā, kuru vēlēšanu komisija pašlaik pārbauda, apstrādā un ievada datu bāzē, kopumā ir iekļauti 18 deputātu kandidāti.   

Iesniedzot sarakstu, iesniedzējam jāuzrāda bankas apliecinošs dokuments par nomaksāto drošības naudu 110 latu apmērā vēlēšanu komisijas atvērtajā depozītu kontā.

Šodien novada vēlēšanu komisija sarakstus pieņem no pulksten 10 līdz 15. “Ziemeļlatvija” turpinās informēt par iesniegtajiem sarakstiem.  
==================

1. Aivars Sjademe

2. Ivo Meļķis

3. Aivars Cekuls

4. Guntis Bašķis

5. Mārīte Kalniņa

6. Jānis Krams

7. Aivars Gailis

8. Sandra Daņilova

9. Juris Žurovičs

10. Līga Marija Putna

11. Guntis Kazaks

12. Ligita Gulbe

13. Vija Lāce

14. Sandra Pilskalne

15. Kristaps Ozoliņš

16. Daiga Laursone

17. Eduards Iesalnieks

18. Zigurds Sviķis

=======================

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Priekšvēlēšanu programma


Mēs paveiksim!

Strādāsim pie kultūras, izglītības iestāžu un sporta bāžu materiāli tehniskā nodrošinājuma palielināšanas.
Saglabāsim visas darbojošās izglītības iestādes novadā.
Rūpēsimies, lai novada bērni nokļūtu uz izglītības iestādēm un skolās tiktu nodrošināti ar veselīgu uzturu.
Iesaistīsim jauniešus Latvijas nacionālo svētku un atceres dienu pasākumos.Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, kuras piedāvā bērniem un jauniešiem iesaistīties sporta, kultūras un patriotiskās audzināšanas aktivitātēs. Atbalstīsim zemessardzi.
Atbalstīsim stipras un kuplas ģimenes.
Pilnveidosim sociālo pakalpojumu pieejamību pagastos.
Turpināsim ūdenssaimniecību un citu infrastruktūras objektu sakārtošanu un daudzdzīvokļu namu siltināšanu, piesaistot ES fondu līdzekļus.
Plānveidīgi uzsāksim sakārtot dzīvojamo māju iekšpagalmus, ierīkojot autostāvvietas, atpūtas laukumus.
Sniegsim atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstīšanai vai pārprofilēšanai, lai saglabātu esošās un veidotu jaunas darba vietas novadā.
Nepieļausim sabiedriskā transporta pieejamības samazināšanu novada iedzīvotājiem.
Atbalstu sniegsim lauksaimniecības nozarei, lai tā kļūtu par pamatu novada iedzīvotāju pārticībai, sakoptai lauku ainavai, aizsargātai videi. Izveidosim konsultatīvo padomi - informācijas apmaiņai starp uzņēmējiem, zemniekiem un novada domi.

Veidosim:
lemtspējīgu, uzklausītspējīgu, izdarītspējīgu un atbildētspējīgu pašpārvaldi.

Iesaistīsim iedzīvotājus:
pašvaldības kompetencē esošu lēmumu pieņemšanā.
Latvijas nacionālo svētku un atceres dienu pasākumos.
vides sakopšanā un uzturēšanā.

Rūpēsimies:
par taisnīgu atbalstu ikvienam iedzīvotājam, liekot uzsvaru ģimenēm ar bērniem atbilstoši novada budžetam.
par novada ceļu un ielu uzturēšanu braukšanas kārtībā.
par banku pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
par labu kaimiņattiecību un ekonomiskās sadarbības veicināšanu ar Valgas apriņķi un citiem sadarbības partneriem

Saglabāsim:
visas darbojošās izglītības iestādes novadā
labo darbu pēctecību, turpinot ūdenssaimniecību un citu infrastruktūras objektu attīstību
iespēju siltināt daudzdzīvokļu namus, piesaistot ES fondu līdzekļus

Strādāsim:
lai novada attīstības tendences saskaņotu ar iedzīvotāju vairākuma vēlmēm
pie kultūras, izglītības iestāžu un sporta bāžu materiāli tehniskā nodrošinājuma plānveidīgas palielināšanas
lai novada iedzīvotājiem aktuāla informācija savlaicīgi nokļūtu pie adresāta
lai stiprinātu demokrātiju, valstiskumu

Mūsu turpmākā darba prioritātes ir šādas:

1) Sniegsim atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, perspektīvai attīstīšanai vai pārprofilēšanai, lai saglabātu esošās un veidotu jaunas darba vietas novadā.

2) Palīdzēsim lauksaimniecības nozarei, lai tā kļūtu par pamatu novada iedzīvotāju pārticībai, sakoptai lauku ainavai, aizsargātai videi. Izveidosim konsultatīvo padomi - informācijas apmaiņa starp uzņēmējiem, zemniekiem un novada domi.

3) Iesaistīsim iedzīvotājus Latvijas nacionālo svētku un atceres dienu pasākumos. Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, kuras piedāvā bērniem un jauniešiem iesaistīties sporta, kultūras un patriotiskās audzināšanas aktivitātēs. Atbalstīsim zemessardzi.

4) Būsim par taisnīgu atbalstu ikvienam iedzīvotājam.

5) Saglabāsim visas darbojošās izglītības iestādes novadā.

6) Rūpēsimies, lai novada bērni nokļūtu uz izglītības iestādēm un skolās tiktu nodrošināti ar veselīgu uzturu.

7) Plānveidīgi, atbilstoši budžetam palielināsim medicīnas, kultūras, izglītības iestāžu un sporta bāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu.

8) Pilnveidosim sociālo pakalpojumu pieejamību pagastos.

9) Ievērosim pilsētā un pagastos iepriekš padarīto labo darbu pēctecību, turpinot ūdenssaimniecību un citu infrastruktūras objektu sakārtošanu

10) Turpināsim siltināt daudzdzīvokļu namus, piesaistot ES fondu līdzekļus.

11) Plānveidīgi turpināsim sakārtot dzīvojamo māju iekšpagalmus, ierīkojot autostāvvietas, atpūtas laukumus.

12) Nepieļausim sabiedriskā transporta pieejamības samazināšanu novada iedzīvotājiem.

13) Veicināsim banku pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.

14)Rūpēsimies par labu kaimiņattiecību un ekonomiskās sadarbības veicināšanu ar Valgas apriņķi un citiem sadarbības partneriem

Iedzīvotāji!
Mūsu kopīgais darbs jaunu darbavietu radīšanai un esošo saglabāšanai, kuplas, harmoniskas ģimenes stiprināšanai, nacionālo vērtību godāšanai!

Jaunieši!
Mūsu kopīgais darbs jūsu izglītības un darbīga, veselīga dzīvesveida atbalstam!

Vecākā paaudze!
Mūsu kopīgais darbs jūsu pieredzes uzkrāšanai un saglabāšanai, jūsu veselības atbalstam!
Komentāri 24

gribu zinat

Lūdzu, kad jūs publicēsit kandidātu sarakstus?

pirms 4 gadiem, 2013.04.16 11:37

Inga Karpova

kandidātu sarakstus ar vārdiem un uzvārdiem publicēsim pilnībā, kad tie visi būs iesniegti un pārbaudīti.

pirms 4 gadiem, 2013.04.16 12:14

Vineta

Vai tomēr būsiet tik mīļi publicēsiet Sjademes sarakstu, nav taču nekāds noslēpums

pirms 4 gadiem, 2013.04.16 18:06

Mazais

Kur tad pērējie čammājas? Atliek uz pēdējo brīdi? Vai arī vēl vāc kandidātus?
Malači Nacionāļi! Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ!

pirms 4 gadiem, 2013.04.16 14:40

Prieks!

Malači, atliek vien novēlēt veiksmi, ceru, ka nepaies garām!

pirms 4 gadiem, 2013.04.16 15:26

arī prieks

esiet labi un laicīgi sagatavojušies, ka nav jāatstāj uz pēdējo brīdi un jārausta vēl potenciālie kandidāti

pirms 4 gadiem, 2013.04.16 16:20

Jautājums

Vai tad kandidāti nevar padalīties ar lielo noslēpumu?

pirms 4 gadiem, 2013.04.16 19:37

sākas

Atbalstītāji jau raksta,tūlīt būs klāt arī kritiķi...

pirms 4 gadiem, 2013.04.17 08:55

Stukačs

Valkas Nacionāļu saraksts jau publicēts www.cvk.lv!

pirms 4 gadiem, 2013.04.18 17:58

Smiekli

Smiekli nāk par šo sarakstu un sāk jau ar melošanu, jo pagastu pārvaldnieki taču grib palikt savos esošajos amatos un tāpēc ar deputātu pienākumiem to nedrīkst apvienot, tātad ja iebalsos, tad atteiksies no deputāta. Tā taču ir pārvaldnieki, atzīstaties vien, ja ir drosme....

pirms 4 gadiem, 2013.04.19 18:17

Nopietni

Smieties ir veselīgi,bet Tavuprāt par pagastu dzīvi un attīstību rūpējas un galvas lauza deputāti.Deputāts ar savu balsojumu vai nu atbalsta vai noraida pārvaldnieka sagatavotu lēmuma projektu.

pirms 4 gadiem, 2013.04.19 22:31

:)

IR ļoti labi, lai veiksme un izdodas viss icerētais.

pirms 4 gadiem, 2013.04.20 09:41

Patriote.

Kā vienmēr, tā arī šoreiz, par nacionālu,sakoptu un latvisku Latviju. Par sakoptiem laukiem un strādīgiem, godīgiem cilvēkiem. Lai mums visiem kopā izdodas!

pirms 4 gadiem, 2013.04.20 14:54

lai jau

Lai jau izdodas,bet veiksmi nedrīkst būvēt uz meliem.Es šim sarakstam ticēšu tikai tad,kad tie pārvaldnieki un arī izpilddirektors pateiks,ka ir gatavi aiziet no amata lai būtu deputāti. Pretējā gadījumā tā ir,maigi izsakoties,vēlētāju maldināšana.

pirms 4 gadiem, 2013.04.20 16:25

Vēlējums

Ļoti labi, ka administrācijas darbinieki nolēmuši stiprināt novada izaugsmi, kā deputāti. Līdz ar to konkursa kārtībā strādāt gribošie jaunieši varēs ieņemt viņu vietas pārvaldēs, jo sen jau viņi pagastos darbojas tukšgaitā!

pirms 4 gadiem, 2013.04.20 20:25

Patiesība

Ja nemaldos, tad vienā mūsu laikraksta numura Ērģemes pārvaldnieks bija pazīņojis ka neaizies no amata un noliks deputāta pilnvaras ievēlēšanas gadījumā. Malacis! Pārējiem arī publiski jāpaziņo savi nodomi, lai nesanāk tā, ka mēs vēlēta'ji pa velti nododam savu balsi!!!!

pirms 4 gadiem, 2013.04.21 17:24

@

tev.taču neviens

neliek balsot
balso par savējiem un neaiztiec citus

pirms 4 gadiem, 2013.04.20 19:14

Es Par

Manuprāt, cilvēki, kas gatavi strādāt un vienmēr saista sevi ar Valku un tās Novadu. Tas, ka šīš personu sejas nereklamē uz katra stūra, nozīmē, ka viņi tajā laikā dara ko lietderīgāku.
Es par Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.

pirms 4 gadiem, 2013.04.24 19:47

uzslava

Malači, ka solāt nodrošināt sociālos pakalpojumus, ne palīdzību, ar ko nodarbojās šos 4 gadus, kas, tikai dodot, daudzus degradēja un tika izpostītas ģimenes.

pirms 4 gadiem, 2013.04.25 16:01

Vēlēšanas