Pašvaldību vēlēšanas. Svarīga informācija! 1

Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, 119 Latvijas pašvaldībās – deviņās republikas pilsētās un 110 novados, kopskaitā 955 vēlēšanu iecirkņos notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas. 

 

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti balsošanai no pulksten 7.00 līdz 22.00. 

 

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus, tāpēc katram vēlētājam jābalso noteiktā iecirknī, tajā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. Noskaidrot, kurā iecirknī jābalso, var:

paziņojumā, ko Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) vēlētājiem nosūtīja pa pastu šā gada martā,

internetā, iecirkņa noskaidrošanas e-pakalpojumā, kas pieejams PMLP mājaslapā www.pmlp.gov.lv un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā www.cvk.lv.

pa tālruni 67049999.

 

Balsošanas dokumenti

Balsošanas dokuments pašvaldību vēlēšanās ir pilsoņa pase vai personas apliecība (eID). Paziņojums par vēlēšanām nav balsošanas dokuments, tam ir tikai informatīva nozīme.

 

Iepriekšējā balsošana

Pašvaldību vēlēšanās ir iespēja nobalsot iepriekš. Šo iespēju var izmantot jebkurš vēlētājs, kurš nevarēs ierasties savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā. Iepriekšējā balsošana notiks 31.maijā, 1. un 2. jūnijā pāris stundas dienā:

trešdien, 31. maijā, no plkst. 17.00 līdz 20.00,

ceturtdien, 1. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 12.00,

piektdien, 2. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

 

Balsošana dzīvesvietā

Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, ir iespējams pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Lai izmantotu šo iespēju, vēlētājam vēlēšanu dienā jāatrodas sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Balsošana dzīvesvietā jāpiesaka līdz 3. jūnijam, ieteicams, līdz pulksten 12.00. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlētāja iecirknī drīkst jebkura vēlētāja uzticības persona – radinieks, draugs, kaimiņš, sociālais darbinieks, paziņa.

 

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās Latvijā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri 90 dienas pirms vēlēšanu dienas bija reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, un vēlēšanu dienā būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

 

Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem šā gada 23. maijā pašvaldību vēlēšanām Latvijā vēlēšanu iecirkņu sarakstos bija reģistrēti 1 444 318 vēlētāji. Paziņojumi par vēlēšanām tika izsūtīti arī 15 053 citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuriem ir tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanās Latvijā.

 

Iecirkņa maiņa

No 27. marta līdz 16. maijam vēlētājiem bija iespēja sākotnēji piešķirto iecirkni mainīt. Pēc PMLP pārvaldes sniegtās informācijas šo iespēju šogad izmantojuši 8793 vēlētāji, no kuriem 6592 vēlētāji iecirkni mainījuši elektroniski, bet 2201 vēlētājs – klātienē, pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietās.

 

Kandidātu saraksti

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās jāievēl 1614 deputāti. Pašvaldību vēlēšanām ir reģistrēti 599 deputātu kandidātu saraksti un 8945 deputātu kandidāti. Salīdzinājumam 2013. gada pašvaldību vēlēšanās bija jāievēl 1618 deputāti, vēlēšanām tika reģistrēti 589 deputātu kandidātu saraksti un 8725 deputātu kandidāti.

 

Ar pašvaldību vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem var iepazīties vēlēšanu iecirkņos un CVK interneta vietnē http://pv2017.cvk.lv

 

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

1.Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda pilsoņa pase vai personas apliecība.

2.Lai saņemtu vēlēšanu materiālus, jādodas pie reģistrācijas galda, uz kura ir norāde ar vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā. Ja kārtas numurs nav zināms, to var noskaidrot pie iecirkņa ieejas.

3.Saņemot balsošanas materiālus – vēlēšanu aploksni un zīmju komplektu – jāparakstās vēlētāju sarakstā.

4.Vēlēšanu aploksnei jābūt apzīmogotai ar attiecīgā iecirkņa zīmogu. Tikai balsojums šādā aploksnē būs līdzskaitāms. Zīmju komplektā jābūt visām attiecīgās pašvaldības vēlēšanām reģistrēto kandidātu saraksta zīmēm sakārtotām izlozē noteiktajā secībā.

5.Balsošanai jāizmanto vēlēšanu kabīne vai nodalījums.

6,No visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – tā saraksta zīme, kura ievēlēšanu vēlētājs atbalsta.

7.Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai ar “+” atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta vai izsvītrot tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

8.Svarīgi vēlēšanu zīmē izdarīt precīzi tādas atzīmes, kādas noteiktas  vēlēšanu likumā. Mīnusi, kāsīši, ķeksīši vai jebkuras citas atzīmes par vai pret kandidātiem netiks līdzskaitītas.

20170530-2309-screenshot-8.jpg

9. Vēlēšanu zīme jāieliek vēlēšanu aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.

10. Neizmantotās zīmes ieteicams izmest vēlēšanu iecirknī vai pie iecirkņa izejas paņemt tā saraksta zīmi, par kuru nobalsots, lai izveidotu pilnu zīmju komplektu un neviens nevarētu uzzināt, kā vēlētājs balsojis.

 

Ja vēlēšanu zīmē izsvītro visus kandidātus

Ja vēlētājs vēlēšanu zīmē izsvītro visus kandidātus, viņš vienalga būs nobalsojis par šo kandidātu sarakstu. Nobalsot pret kandidātu sarakstu vēlēšanās nav paredzēts.

 

Ja balso ar tukšu aploksni

Ja vēlētājs nobalso ar tukšu aploksni, tad viņa balss tiek pieskaitīta kopējam derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam, no kura aprēķina 5% slieksni, kas kandidātu sarakstam jāpārvar, lai iegūtu deputātu vietas domē.

 

Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi vai vēlēšanu aploksni

Ja zīmi gadījies sabojāt, un tā vēl nav ievietota aploksnē, un aploksne nav aizlīmēta, tad vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu vēlēšanu zīmju komplektu.

 

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni, arī to var apmainīt pret jaunu, ja tā vēl nav aizlīmēta. Sabojātā aploksne jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim, bet par jaunas aploksnes saņemšanu atkārtoti jāparakstās.

 

Kādas vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes ir nederīgas?

Nederīgas ir tādas vēlēšanu aploksnes, ko nav izdevusi CVK un uz kurām nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmoga. 

 

Balsu skaitīšanā vēlēšanu zīme ir nederīga, ja tā neatrodas vēlēšanu aploksnē vēlēšanu kastē. Vēlēšanu zīme nav derīga, ja tā ir no cita vēlēšanu apgabala, ja tā ir saplēsta tā, ka nav saprotama vēlētāja griba. Arī tad, ja vēlēšanu aploksnē ir ievietotas vairākas atšķirīga satura vēlēšanu zīmes, neviena no šīm zīmēm nebūs derīga. Ja vēlēšanu aploksnē atrod vairākas pilnīgi vienāda satura zīmes, viena no zīmēm būs derīga.

 

Vēlēšanu aploksne

20170530-2311-screenshot-9.jpg 


Uz vēlēšanu aploksnes jābūt attiecīgā iecirkņa zīmogam.

Vēlēšanu komisijas

Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanā ir iesaistītas deviņas republikas pilsētu un 110 novadu vēlēšanu komisijas, vēlētājus vēlēšanu iecirkņos apkalpos 955 vēlēšanu iecirkņu komisijas. Vēlēšanu nodrošināšanā ir iesaistīti ap 10 000 vēlēšanu komisiju locekļu un darbinieku.

 

Vēlēšanu novērotāji

Vēlēšanu norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos Latvijā atļauts novērot partiju, partiju apvienību un vēlētāju apvienību pilnvarotiem novērotājiem, kuri attiecīgajā pašvaldībā iesnieguši kandidātu sarakstu. Pilnvarot vēlēšanu novērotājus tiesīga arī Centrālā vēlēšanu komisija un republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas. Kā novērotāji vēlēšanu iecirkņos drīkst uzturēties arī vēlēšanu komisiju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par novērotājiem nedrīkst pieteikt deputātu kandidātus.

 

Priekšvēlēšanu aģitācija

Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām (2., 3.jūnijā) nav atļauts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus radio, televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50 procenti akciju pieder valstij vai pašvaldībai. Maksas aģitācijas materiālus šajās dienās aizliegts izvietot arī publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā. Vēlēšanu laikā aizliegts aģitēt vēlēšanu iecirknī un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis. 

 

Kur ziņot par vēlēšanu pārkāpumiem?

Par vēlēšanu pārkāpumiem iedzīvotāji tiek aicināti informēt tiesībsargājošās iestādes, zvanot uz Valsts policijas tālruni 110. Par iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem jāinformē Drošības policija pa tālruni 67208964 vai e-pastu dpdd@dp.gov.lv.

 

Par priekšvēlēšanu aģitācijas finansēšanas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēpto aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu knab@knab.gov.lv vai zvanot uz tālruni 80002070. 

 

Ja aģitācija gadījums novērots iecirknī vai 50 m no iecirkņa par to jāinformē attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

 

Balsu skaitīšana

Pašvaldības vēlēšanās nodoto balsu skaitīšana sāksies uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas. Balsu skaitīšanai iecirkņos drīkst sekot līdzi novērotāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

 

Arī pašvaldību vēlēšanās daļā iecirkņu zīmes tiks skaitītas elektroniski. Zīmes tiks ieskenētas, pēc tam programma tās sašķiros un saskaitīs pa kandidātu sarakstiem.  Katra ieskenētā zīme tiks projicēta uz ekrāna, un tajā tiks skaitītas par kandidātiem nodotās atzīmes „+” un svītrojumi. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas ar programmas starpniecību tiks sagatavots vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanas protokols, kas izdrukājams un nogādājams pašvaldības vēlēšanu komisijai. Savukārt balsu skaitīšanas rezultāti tiks publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē http://pv2017.cvk.lv.

 

Pirmie vēlēšanu rezultāti pa kandidātu sarakstiem no mazākajiem vēlēšanu iecirkņiem gaidāmi pēc pusnakts, puse iecirkņu rezultātus varētu būt apkopojušas līdz 3.00, 4.00 naktī, bet lielākā daļa iecirkņu – līdz 6.00 rītā. Provizoriskie vēlēšanu rezultāti par kandidātiem tiks publicēti svētdien, 4. jūnijā.

 

Galīgos vēlēšanu rezultātus un domē ievēlētos deputātus apstiprinās pašvaldību vēlēšanu komisijas. Vēlēšanu rezultāti novados jāizziņo trīs dienu laikā pēc vēlēšanām, bet republikas pilsētās – septiņu dienu laikā pēc vēlēšanām.

 

Vēlēšanu rezultātu aprēķināšana

Arī pašvaldību vēlēšanu rezultātu noteikšanai Latvijā izmanto Senlaga matemātisko rezultātu aprēķina metodi. Tā paredz par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu dalīt ar veseliem nepāra skaitļiem 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto deputātu kandidātu skaitu. 

 

Deputātu vietas tiks sadalītas starp tiem kandidātu sarakstiem, kuri attiecīgās domes vēlēšanās saņems vismaz 5% no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu, aprēķinot vēlēšanu rezultātus, uzskata derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu. 

 

Pēc tam visus iegūtos dalījumus par kandidātu sarakstiem, kas pārvarējuši 5% barjeru, sanumurē kopējā dilstošā secībā. Vietas domē secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi. Savukārt deputātu vietas saraksta ietvaros saņem tie kandidāti, kuri ieguvuši lielāko balsu skaitu. Par kandidātiem nodotās balsis aprēķina no derīgo zīmju skaita, kas nodots par attiecīgo sarakstu, pieskaitot kandidāta saņemtos plusus un atņemot kandidāta saņemtos svītrojumus.

 

Resursi par vēlēšanām

http://pv2017.cvk.lv – šajā adresē būs pieejamas ziņas par vēlētāju aktivitāti iepriekšējās balsošanas dienās un vēlēšanu dienā, kā arī provizoriskie un galīgie pašvaldību vēlēšanu rezultāti.

 

Vēlēšanu dienā ziņas par vēlētāju aktivitāti tiks apkopotas par stāvokli uz pulksten 8.00, 12.00, 16.00, 20.00 un 22.00. Vēlēšanu dienas laikā CVK interneta vietnē šīs ziņas tiks publicētas ap pulksten 9.00, 13.00, 17.00, 21.00. Ziņas par kopējo vēlētāju aktivitāti būs pieejamas ap pusnakti.

 

www.cvk.lv – Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietne.

 

67049999 – Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis vēlētājiem. Tālruņa darba laiks – darba dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00, 3. jūnijā – no pulksten 7.00 līdz 24.00. 

Komentāri 1

biedriba.latvija1918

Man patīk desmitais punkts, kurš piekopj gļēvumu sabiedrībā. Sen būtu jāizveido elektronisko balsošanu no mājām izmantojot eID, bet tā nebūs, jo 2/3 bail skaļi pateikt par ko vēlējis. Vairāk, bail pateikt par ko vēlējis pagajušā reizē. Ar tādu sabiedrību spožas nākotnes nesagaidīt nekad, jo ja kuģim nav stingra kustības kursa, tas mūžu riņķos seklajos ūdeņos.

10. Neizmantotās zīmes ieteicams izmest vēlēšanu iecirknī vai pie iecirkņa izejas paņemt tā saraksta zīmi, par kuru nobalsots, lai izveidotu pilnu zīmju komplektu un neviens nevarētu uzzināt, kā vēlētājs balsojis.

pirms 9 mēnešiem, 2017.06.03 23:07

Vēlēšanas