Iedrošina jauniem izaicinājumiem

Smiltenē, bērnudārzā "Pīlādzītis" viesojās Talsu pirmsskolas izglītības iestādes muzikālā pedagoģe, desmit metodisko krājumu autore Baiba Brice, kas pirmsskolas izglītības pedagogu vidū Latvijā kļuvusi par autoritāti. B. Brice četru dienu garumā bērnudārzā vadīja kursus "Svētki pirmsskolā" vairāk nekā sešdesmit Smiltenes novada pirmsskolas izglītības pedagogiem. Uzsvars tika likts uz praktiskām nodarbībām un reāliem piemēriem, iedrošinot jauniem izaicinājumiem.

"Ziemeļlatvijas" 8. marta numurā lasiet sarunu ar sirds gudro skolotāju B. Brici, Smiltenes novada pedagogu iespaidus par šajās dienās piedzīvoto, kā arī bērnudārza "Pīlādzītis" vadītājas Santas Rudzītes viedokli par kursu nepieciešamību un doto rezultātu.

Bērnudārzos