Rīko kursus bērnu tiesību aizsardzībā pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē kursus Valkas novada pedagogiem un izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 2017. gada 25. oktobrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a). 

Kursi norisināsies laikā no plkst. 9.00 – 14.30.

Tēma: Bērnu tiesību aizsardzība

Lektore Mg. psych. Ina Nagle, Valkas pilsētas PII “Pasaciņa” psiholoģe. 

 

Kursu saturs:

Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi atbilstoši tiesību normām;

Bērnu drošība izglītības iestādē;

Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;

Vardarbība pret bērnu, tās veidi, pazīmes, sekas;

Efektīvas saskarsmes veidošanas principi ar dažādiem bērniem.

Kursu dalībnieki saņems apliecības.

Interesentiem pieteikties līdz 19.oktobrim https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjy3HvwhEOBcnwyBvqY9-QDDHZM0fwl2g5nmSh8lnqiWzEIA/viewform 

Citas ziņas