Blomē skolēni palīdz cietušajiem

Piektdien, 19. maijā, Blomes pamatskolas apkārtnē norisinājās Latvijas Sarkanā Krusta sadarbībā ar Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldi rīkotās sacensības pirmās palīdzības sniegšanā.


Smiltenes novada un Gulbenes skolu jaunatnei tika izveidoti vairāki praktiskie pirmās palīdzības sniegšanas etapi, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību attēloti dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vienu vai vairākiem cietušajiem. To, kā skolēniem veicās ar uzdevumu pareizu izpildi, lasiet “Ziemeļlatvijas” 23. maija numurā. 

Interešu izglītība