Eksāmens ar lielu balvu

Smiltenes tehnikuma 2. vidusskolas transporta kursa puišiem pēdējās dienas pagājušas tik spraigi, ka jaunieši īsti nespēj aptvert, ka parīt jau izlaidums. Audzēkņi, kas nolikuši teorijas eksāmenu, 26. oktobrī kārtoja praktisko daļu, lai iegūtu traktortehnikas tiesības. Rīt visiem priekšā profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Kārtojot eksāmena praktisko daļu, kopā ar puišiem, kā vienmēr, bija profesionālo priekšmetu skolotāji Ivars Siliņš un Uldis Siliņi. “Protams, uztraukums dara savu. Līdz ar to gadījās arī pa kļūmei. Taču parasti praktisko daļu nokārto visi. Izņēmums nebija arī šī reize,” stāsta Ivars Siliņš. “Vairākumam puišu praktiskās nodarbības ar traktortehniku visā mācību laikā ir visgaidītākās. Tie, kas nākuši uz tehnikumu, lai iegūtu traktortehnikas tiesības, parasti šo pusotru gadu arī cītīgi mācās, lai tas nebūtu tikai velti izniekots laiks.”

Praktiskajā eksāmenā mācību poligonā puišiem ar katru no traktoriem vajadzēja demonstrēt raksturīgākās darbības, kādas ar tiem veic darba vidē. Braucot ar buldozeru, bija jāveido ceļa šķērsprofils. Izmantojot ekskavatoru, veica rakšanas darbus.  Ar frontālo iekrāvēju jaunieši rādīja, kā prot iekraut un izkraut granti.  Ar traktoru vajadzēja  izbraukt “čūsku”, demonstrēt eksāmenu komisijai braukšanu atpakaļgaitā un pārnesumu pārslēgšanu. Nācās pieāķēt un atvienot piekabi. Vairākumam vislielākās grūtības sagādāja ar traktoru, kam pievienota piekabe, no labās puses 90 ° leņķī iestūrēt “garāžā”. Braucot ar greideri, nākamie celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi rādīja grunts planēšanu. Jauniešiem vajadzēja uzbraukt uz estakādes veltni. Parādīt, kā viņi prot apstāties uz slīpas virsmas.

“Daudzi Smiltenes tehnikuma nākamie celtniecības un ceļu būves mašīnu speciālisti atzīst – šo skolu izvēlējušies galvenokārt tāpēc, ka tā ir vienīgā profesionāli izglītojošā mācību iestāde Latvijā, kuru beidzot, samaksājot vien komisijas naudu par eksāmenu, iespējams saņemt uzreiz četru kategoriju (B, C, E, G) tiesības,” saka  skolas direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Pēteris Logins. “Tie, kas zina to vērtību, saprot, cik lielu balvu viņiem piedāvā skola. Arī par veiksmīgu eksāmenu norisi parūpējas tehnikums. Citur jauniešiem visbiežāk izsniedz tehniskās apmācības kartes, bet tālāk pašiem jāīrē traktortehnika, jādomā, kā ar to nokļūt līdz komisijai, jāvienojas par iespējamo eksāmena laiku utt. Tas viss, protams, nozīmē ne tos mazākos papildu izdevumus.

Vienīgi cilvēki pie labām lietām ātri pierod un uzskata tās par pašsaprotamām. Ir arī jaunieši, kas noslinko un nenokārto eksāmenu teorijā. Daudzi pieraduši, ka skolā var izlaipot, tiekot vismaz pie četrām ballēm. Savukārt, lai nokārtotu šo eksāmenu, pieļaujams tikai 10% kļūdu. Tas nozīmē – tie, kas nopelnījuši mazāk par 8 ballēm, visi ir izkrituši. Iemesls – slinkums un paviršība. Nekā sarežģīta, kas prasītu milzu piepūli, tajā visā nav.”

To pašu saka arī 2. vidusskolas transporta kursa puisis Jānis Dūna. “Teorijas eksāmens viņam raizes nesagādājis. Praktiskajā daļā visgrūtāk gājis ar traktoru, kam pievienota piekabe, iegriezties 90° leņķī “garāžā”.

Jaunietis atbraucis mācīties uz Smiltenes tehnikumu no Daugavpils novada. Vidējo izglītību ieguvis Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā, taču šīs skolas profesiju piedāvājumā savu īsto aicinājumu neatradis. Tad māsīca, kura savulaik Smiltenes tehnikumā izmācījusies par veterinārārsta asistenti, izstāstījusi par skolas “ceļinieku” mācību programmu, jauno traktortehniku un Jānis nolēmis pēc vidusskolas izmantot Jauniešu garantiju programmu piedāvājumu. Mācoties, jaunietis guvis iekšēju apstiprinājumu, ka pieņēmis pareizo lēmumu. Puisim uzreiz iepaticies arī Smiltenē, kas viņu joprojām fascinē ar savu latvisko skaistumu. Jānim jau sarunāta arī darbavieta Liepājas pusē, uz kuru viņš dosies uzreiz pēc izlaiduma. Puisis būs ekskavatorists kādā privātā uzņēmumā. Jānis uzskata: “Ja šajos laikos gribi izdzīvot, nevar tikai gaidīt, ka kāds visu noliks tavā priekšākā uz paplātes. Arī pašam jābūt ar iniciatīvu. Ja acu priekšā aizveras vienas durvis, jāklauvē pie citām.”

Pēc šī eksāmena Jānis dosies uz kopmītnēm un gatavosies profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, atkārtos profesionālos terminus. “Mazliet jau satraukums ir. Kaut iekšēji šķiet – viss būs labi.”


Interešu izglītība