Latvijas melioratoru biedrības seminārs

Oktobra sākumā Smiltenes tehnikumā notika Latvijas Melioratoru biedrības seminārs. Nozarie piederošie speciālisti no visiem Latvijas reģioniem dalījās pieredzē un pārrunāja aktualitātes meliorācijas likumdošanā. Bija spraigas diskusijas. Semināru noslēdza praktiskās mācības, ko uz meliorējamās zemes netālu no Smiltenes vadīja SIA “Valkas meliorācija” pārstāvis Jānis Biezais.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents Gints Melkins iepazīstināja ar aktualitātēm meliorācijas likumdošanā. Šobrīd strīdīgākie jautājumi Meliorācijas likumā, kā arī Būvniecības likumā – speciālistu sertifikācija, kompetences novērtēšana, prakses uzraudzība un izmaksu aprēķināšana būvniecībā. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, paredzami vēl stingrāki noteikumi attiecībā uz meliorācijas sistēmu būvniecību.

Semināra dalībnieki uzzināja par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts infrastruktūras uzlabošanai lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēs. Melioratorus un hidrotehnisko būvju speciālistus aicināja meliorāciju nepārvērst par vidi postošu procesu un rūpēties par vides elementu iekļaušanu meliorācijas sistēmās. 

Lauku atbalsta dienesta pārstāvji Andris Grudulis, Sigita Mauriņa un Ēriks Krēsliņš informēja par būvniecības kvalitātes prasībām ES fondu atbalsta saņemšanai. Ņemot vērā lielo līdzfinansējumu (līdz 80%), pretendentu skaits uz to ir liels. “Aiz svītras” paliks tie, kas nebūs precīzi aizpildījuši pieteikumus, iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus un izpildījuši izvirzītās prasības attiecībā uz iepirkumu. Piedāvājumos iesniegtajām tāmēm obligāti jāatbilst būvprojektam. Andris Grudulis rosināja klātesošos būt godprātīgiem. Projektu pieteikumos joprojām ik pa laikam tiek konstatētas formāla iepirkuma pazīmes...  

SIA “ViaCon Latvija” vadītājs Māris Cīrulis semināra dalībniekiem pastāstīja par populārākajiem ģeosintētisko materiālu veidiem un to pielietojumu grunts slāņa nodalīšanai, ūdens filtrēšanai, drenāžai un pamatņu nostiprināšanai. 

VSIA “Melioprojekts” valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš klātesošos informēja par aktualitātēm būvspeciālistu sertificēšanā un reģistrēšanā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). No 2020. gada 31. decembra būvdarbus varēs vadīt un uzraudzīt tikai speciālisti ar augstāko pirmā līmeņa profesionālo izglītību. Personām, kas vēlēsies iegūt sertifikātu būvprakses sertifikātu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanā, nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Praksē, kas nepieciešama, lai speciālists pierādītu savu profesionālo sagatavotību (trīs gadi – augstskolu absolventiem, pieci gadi – profesionāli izglītojošo skolu audzēkņiem), vairs netiks ierēķināta mācību laikā gūtā pieredze. 

Terminēto sertifikātu vietā turpmāk būs beztermiņa sertifikāti. Taču visiem, kas tos saņems, obligāta prasība - regulāri jārūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas celšanu dažādos kursos, semināros utt. 

Latvijā jau divus gadus darbojas būvniecības informācijas sistēma (BIS), kurā obligāti jāreģistrējas katram nozarē strādājošajam speciālistam. Tas, tāpat kā laikā veiktais uzraudzības maksājums, ir arī viens no priekšnoteikumiem, lai saņemtu beztermiņa sertifikātu. 

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis semināra dalībniekiem pastāstīja par skolā iecerēto jauno mācību programmu – hidrobūvju tehniķis. “Saimniekiem nepieciešams sakopt esošās meliorācijas sistēmas un veidot jaunas, taču trūkst nozarē zinošu jauno speciālistu. Ja viss veiksies, kā iecerēts, jauno mācību programmu sāks realizēt jau nākamajā mācību gadā.” Skolas projektu vadītāja Zigeta Vīķele informēja par tehnikuma materiālo bāzi nākamajiem ceļu būvtehniķiem, ko iecerēts izmantot arī hidrobūvju tehniķu apmācībai. Smiltenes tehnikuma ģeodēzijas skolotājs Jānis Mālkalns iepazīstināja ar 3D mašīnkontroles sistēmām, kas automatizē traktortehnikas darbību un ievērojami atvieglo būvdarbus, ekonomējot gan laiku, gan resursus.“ 

Tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotājs Aivars Vīķelis semināra dalībniekiem izrādīja skolas jaunās tehnikas vienības, kas darbojas, izmantojot 3D tehnoloģijas.  

Latvijas Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs Romualds Dovgjallo pēc semināra atzina, ka situācija ar meliorācijas zemēm Latvijā sāk uzlaboties. Viņš arī aicināja saimniekus, pašvaldības un Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nepadoties un izmantot ES atbalsta programmas, jo šāda iespēja nebūs mūžīgi. Latvijas Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs novēlēja Smiltenes tehnikumam veiksmīgi realizēt iecerēto mācību programmu, kas būtu liels ieguvums visai Latvijai. Paaudžu maiņa ir nozares aktualitāte ar pirmo numuru. 


Interešu izglītība