Laiks krāt spēkus eksāmenu sesijai

Pēdējais zvans ir izskanējis, un Smiltenes vidusskolas topošie absolventi ir papildinājuši skolas laika atmiņu krājumu ar maza pirmklasnieka saulaino sveicienu, ar piepogātu pogu pie svētku apģērba un Dullā Daukas plašo redzējumu uz dzīves horizontu.  Jaunieši dalījās atmiņās par piedzīvoto skolas laikā gan video sveicienos, gan lasot skolas Goda grāmatas lappušu ierakstus. Vienam skolas dzīves koncentrācija atrodama skolotājos un mācībās, citam draugos un ģimeniskajās attiecībās klasē. Daudz neaizmirstamu mirkļu, kurus atcerēties, piemēram, skolas salidojumos. Liels paldies tika teikts arī skolotājiem par gūtajām zināšanām un citām vērtībām, kas ir stabils atspēriena punkts turpmākajiem centieniem. 

Sadevušies rokās, ziedu sveicienu ieskauti, jaunieši 12. maija saulainajā dienā palaida debesīs sapņus. Tie ir gan nākotnes izglītības mērķi, gan laimes radīšanas atziņas – visi sapņi devās ceļā ar cerību, ka atradīs piepildījumu. 

9-to un 12 -to klašu audzēkņiem mācību gads ir noslēdzies, laiks krāt spēkus eksāmenu sesijai. Lai veicas, lai izturība un lai visas gūtās zināšanas palīdz rast atbildes pat visgrūtākajos uzdevumos!

Skolās