Pabeigti būvdarbi projektā “Kartingu trases atjaunošana”

Jūnija nogalē beigti būvdarbi, un 29.jūnijā ekspluatācijā pieņemta atjaunotā kartingu trase. Būvdarbu ietvaros veikta virsūdeņu noteces sistēmas atjaunošana un pārbūve, iekšējās trases apmales izbūve, jauna asfalta seguma izbūve, atvairbarjeru uzstādīšana, apzaļumošana u.c. darbi. Projekta noslēgumā tiks uzstādīts informatīvais stends, lai visiem trases lietotājiem un apmeklētājiem būtu pieejama informācija par trases izmantošanas kārtību.

Smiltenes novada domes un tehniskā sporta kluba “Smiltene” īstenotā projekta mērķis ir attīstīt un daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto pakalpojumu klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, īpaši jauniešus. Atjaunojot kartingu trasi būs iespēja nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – “trases izmantošana kartingu sportam” un “trases izmantošana skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”. Kartingu trases atjaunošana dos arī papildus pienesumu citām pakalpojumu nozarēm – nakšņošana, ēdināšana, izlaide u.c.

Darbus veica SIA “8 CBR”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 172 857,00 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 80 000,00 eiro un pašvaldības finansējums plānots 95 857,00 eiro.  


AutoMoto