Smiltenes novada pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas piecu projektu īstenošanai

Smiltenes novada dome apstiprināju projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas piecu projektu īstenošanai.

Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz šā gada 31. maijam. Norādītajā termiņā  saņemti pieci projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu saņems visi pieci saņemtie projektu līdzfinansēšanas pieteikumi: 

projekts “Velo inventārs labākiem sasniegumiem”, iesniedzējs biedrība sporta klubs "VeloLifestyle", piešķirt līdzfinansējumu 443,90 eiro apmērā;

projekts “Meistars sev un citiem” biedrība "Spēkavots", piešķirt līdzfinansējumu 995,00 eiro apmērā;

projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplektēšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība "Sabiedrība un attīstība", piešķirt līdzfinansējumu 409,85 eiro apmērā;

projekts “Orientēšanās, kā tautas sporta veida, popularizēšana”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 eiro apmērā;

projekts “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim "Sabalsis"”, iesniedzējs kultūras biedrība biedrība "Vilkmuiža 2011", piešķirt līdzfinansējumu 100,00 eiro apmērā. 

Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2017.gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā atvēlēti 6000,00 EUR. Projektu konkurss tiek organizēts jau septīto gadu un tā mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.


NVO