Izstāde “Uz tā tālā ceļa”: Velgai Krilei – 75.


Afiša