Kārķu pagasta svētki. Florostikas radošā darbnīca "Mūsu sargs - lietussargs!"


Afiša