Sociālie darbinieki pulcējas "Plostos" 2

Labklājības ministrija (LM) no 27. līdz 28.jūlijam organizē sociālo darbinieku Vasaras skolu. Vasaras skolā piedalās pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, kuri ikdienā veic sociālo darbu. 


Vasaras skola organizēta par valsts budžeta līdzekļiem, lai veicinātu sociālo darbinieku profesionalitāti, sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīstību un izaugsmi. Šogad sociālo darbinieku Vasaras skola notiks Kurzemes pērlē – Kandavas novadā, tūrisma un atpūtas centrā Plosti. 


LM organizētajā sociālo darbinieku Vasaras skolā 2015 galvenais uzsvars būs vērsts uz sociālo darbinieku personības stiprināšanu, saskatot šajā ieguldījumā katra iedzīvotāja ieguvumu, vajadzības gadījumā saņemot profesionālāka un radošāka sociālā darbinieka atbalstu situāciju risināšanā sociālā dienestā. 


Vasaras skola notiks divas dienas. To laikā dalībnieki interaktīvā, radošā veidā psihodrāmas un dramatiskās tehnikās, spontanitātes un kreativitātes treniņos gūs iespēju pilnveidot savas profesionālās kompetences un personiskās kvalitātes ar jaunām zināšanām un metodēm sociālajā saskarsmē. Savukārt individuālā pieejā ar dažāda vecuma klientiem, klātesošie apgūs alternatīvus komunikācijas un konfliktu risināšanas veidus un iemaņas. Vienlaikus apmācību laikā stimulēs sociālo darbinieku personības izaugsmi un radošo potenciālu, kurā aplūkos, analizēs, apgūs dažādas sociālās jomas profesionāļiem aktuālas tēmas.  


Vasaras skola sociālajiem darbiniekiem notiks jau otro reizi. 2014.gadā šādas apmācības LM organizēja Katvaru internātskolas ainaviskajā un rekreatīvajā vidē sadarbībā ar biedrību Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs AD OPUS un tajā piedalījās sociālie darbinieki no visiem Latvijas plānošanas reģioniem. 

Komentāri 2

Nu lūk

Sociālie darbinieki interaktīvi, psihodrāmas , dramatiskās , spontanitātes un kreativitātes treniņos gūs iespēju pilnveidot savas profesionālās kvalitātes personiskās kompetences radošā veidā.

Nu tik būs, saturaties!

pirms 6 gadiem, 2015.07.28 20:32

Bizness