Arī Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes locekļiem alga virs 2000 eiro

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdes priekšsēdētāja Imanta Paeglīša atalgojumu 8000 eiro apmērā par atbilstošu atzina konkursa atlases procesā pieaicinātā personāla atlases kompānija SIA "Fontes Executive Search" un tas nebūt nav augstākais šāda līmeņa vadītājiem, liecina Veselības ministrijas (VM) valdībā iesniegtā informācija.


Informāciju par valdes locekļu atalgojumu kapitālsabiedrībās, kurās VM ir valsts kapitāla daļu turētāja, lūdza Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, saistībā ar plaši izskanējušo informāciju par Paeglīša atalgojuma apmēru.


VM norāda, ka, analizējot RAKUS darbību, lielumu, nākotnē veicamos uzdevumus kopsakarā ar citiem nozīmīgiem aspektiem, "Fontes Executive Search" secināja, ka 8000 eiro atalgojums ir atbilstošs, turklāt tas nodrošina konkurētspēju ar privāto sektoru. Vienlaikus VM uzsver, ka no kompānijas sniegtās informācijas izriet, ka šāds atalgojums nebūt neesot augstākā atlīdzība, kādu saņem šāda līmeņa vadītāji.


Pēc ministrijas paustā, izlemjot jautājumu par vadītāja atalgojuma apmēru, nevar vērtēt vienu rādītāju, proti, gala lēmums veidojas no vairāku faktoru un avotu analīzes. Arī konkrētajā gadījumā tika ņemti vērā gan tipiskie faktori, tostarp uzņēmuma lielums, pastāvošās darbības grūtības un uzņēmuma struktūra. Kā nozīmīgs faktors bija arī uzņēmuma darbības joma, kā arī slimnīcas reputācijas uzlabošana.


Austrumu slimnīcas valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un trīs valdes locekļiem. Šobrīd valdē darbojas valdes priekšsēdētājs, kuram noteikta mēneša atlīdzība 8000 eiro apmērā, un divi valdes locekļi, kuriem katram noteikta mēneša atlīdzība 4595 eiro.


Tāpat VM sniegusi informāciju par citu kapitālsabiedrību, kurās VM ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes locekļu atalgojumu, piebilstot, ka kapitālsabiedrības tiek iedalītas trijās grupās - maza, vidēja un liela - un atbilstoši kapitālsabiedrības lielumam tiek noteikts valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālais apmērs. Lielas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs ir 8590 eiro, vidējas - 6872 eiro, bet mazas - 4295 eiro.


Pēc VM sniegtās informācijas, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, kas ir liela kapitālsabiedrība, valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un trīs valdes locekļiem. Šobrīd valdē darbojas valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, kurai noteikta mēneša atlīdzība 4638 eiro apmērā, un divi valdes locekļi, kuriem katram noteikta mēneša atlīdzība 4175 eiro.


Liela kapitālsabiedrība ir arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, kuras valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un trīs valdes locekļiem. Šobrīd valdē darbojas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, kuram noteikta mēneša atlīdzība 5335 euro apmērā, un divi valdes locekļi, kuriem katram noteikta mēneša atlīdzība 4800 euro apmērā.


Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. Šobrīd valdē darbojas valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, kuram noteikta mēneša atlīdzība 4025 eiro apmērā, un divi valdes locekļi, kuriem katram noteikta mēneša atlīdzība 3625 eiro apmērā.


Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca ir vidēja kapitālsabiedrība, un tās valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. Šobrīd valdē darbojas valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode, kurai noteikta mēneša atlīdzība 2940 eiro apmērā, un divi valdes locekļi, kuriem katram noteikta mēneša atlīdzība 2645 eiro.


Rehabilitācijas centra "Vaivari" valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un viena valdes locekļa. Šobrīd valdē darbojas valdes priekšsēdētāja Anda Nulle, kurai mēneša atlīdzība ir 2940 eiro, un viens valdes loceklis, kuram noteikta mēneša atlīdzība 2645 eiro apmērā.


Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un viena valdes locekļa. Šobrīd valdē darbojas tikai valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste, kurai atlīdzība ir 2940 eiro.


Piejūras slimnīcas valdē darbojas valdes priekšsēdētājs Aigars Puks, kuram noteikta mēneša atlīdzība 2 720 eiro apmērā, un viens valdes loceklis, kuram noteikta mēneša atlīdzība 2450 eiro apmērā.


Arī Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un viena valdes locekļa - valdes priekšsēdētāja Nata Gaibišele, kurai mēneša atlīdzība ir 2720 eiro, un viens valdes loceklis, kuram noteikta mēneša atlīdzība 2450 eiro.


Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas valde sastāv no vienas valdes locekles Maijas Ancveriņas, kurai mēneša atlīdzība ir 2720 eiro. Slimnīcas "Ģintermuiža" valdē strādā Uldis Čāčus, kuram noteikta mēneša atlīdzība 2366 eiro apmērā.


Arī bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži" valde sastāv no viena valdes locekļa - Aigara Kišuro, kuram mēneša atlīdzība ir 3200 eiro.


Vidēja kapitālsabiedrība, kurā VM ir 58% kapitāla daļu turētāja - Ludzas medicīnas centrs - valde sastāv no viena valdes locekļa - Jura Atstupena, kuram mēneša atlīdzība ir 1820 eiro.


VM vērsa uzmanību uz to, ka kapitālsabiedrību valžu priekšsēdētāju un locekļu noteiktais mēneša atlīdzības apmērs kapitālsabiedrībām atšķiras ņemot vērā, ka katra kapitālsabiedrību grupa iekļauj kapitālsabiedrības ar dažādiem darbības rādītājiem, piemēram, vidējas kapitālsabiedrības ir tādas, kuru bilances kopsumma ir robežās no četriem līdz 20 miljoniem eiro, bet neto apgrozījums - robežās no astoņiem līdz 40 miljoniem eiro, turklāt arī vidējais darbinieku skaits var variēt no 50 līdz 250 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka valdes atbildības līmenis grupā ir dažāds, bet noteiktais atlīdzības apmērs netuvojas maksimāli iespējamajam apmēram, uzsver ministrija.

Bizness