Atzinīgi novērtē nodarbinātības dienestu

Pirmdien Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs Valkā tikās ar darba devējiem un pašvaldību vadītājiem, lai iepazīstinātu ar aģentūras piedāvājumiem nākamajā gadā.

NVA Valkas filiāles vadītāja Erna Pormeistere informē, ka direktors lūdzis darba devējus novērtēt filiāles darbu sadarbības veidošanā, kā arī uzklausījis katras pašvaldības pārstāvi par problēmām bezdarbnieku iesaistīšanā darba tirgū. "Viņš uzklausīja visus priekšlikumus. Vēlāk aģentūra izlems, ko vēl ieviest savos piedāvājumos, lai risinātu vietējo lēmējvaru problēmas šajā jomā," saka E. Pormeistere.Tikšanās nobeigumā dalībnieki vērtēja NVA Valkas filiāles darbu.Darba devēji un pašvaldības ļoti atzinīgi izteicās par filiāles vadītājas E. Pormeisteres un viņas vietnieces Lindas Ščerbanes paveikto.

Bizness