Brīvās vakances darba tirgū 1

Aizvadītās nedēļas nogalē Smiltenes tehnikumā kopā sanāca tehnikuma padome. Spraigās diskusijās tika apspriesta ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Tās galvenie mērķi -  darba tirgū pieprasīts, Latvijas tautsaimniecībā nodarbināts audzēknis, darba vidē balstīta izglītība un tehnikuma iespējas novada attīstībā.

Pašvaldību pārstāvēja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Aigars Veldre, kurš šoreiz bija ieradies arī kā vecāku pārstāvis. Tāpat skolas vadībai un projektu vadītājiem, domājot par nākotnes plāniem, bija svarīgi uzklausīt ilgstošās un uzticamās sadarbības partneres SIA „Vidzemīte” veterinārstes Ingas Ozolas viedokli, daudz pārdomu raisīja SIA  „Agrotehnika Smiltene” valdes priekšsēdētāja Andra Vilkasta teiktais, kā arī sertificētā būvinženiera Andra Rozīša atziņas.

 Skolas direktors Andris Miezītis informēja par Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajiem noteikumiem profesionālās izglītības kompetenču centriem (PIKC) un ar to saistītajām gaidāmajām pārmaiņām. Klātesošie tika iepazīstināti ar iespējām, ko skolai pavēris ERAF finansējums. Tehnikuma darba aizsardzības speciālists Zigurds Purmalis informēja par jauno, moderno tehnisko aprīkojumu, kas skolai pavērs iespējas sagatavot augsta līmeņa profesionāļus.

 Pedagogi un audzēkņi par šādu tehniku sapņojuši jau sen. Skolas projektu vadītāja Rudīte Grabovska iepazīstināja ar tehnikuma darba grupas veikumu - attīstības stratēģiskajiem mērķiem, no kuriem par galvenajiem izvirzīti – kvalitatīva profesionālā izglītība vairākās tautsaimniecības nozarēs (veterinārmedicīna, būvniecība un civilā celtniecība, individuālie pakalpojumi (tūrisms, ēdināšanas pakalpojumi, skaistumkopšana), mašīnzinības un kokapstrāde). Daudz tika runāts par jau esošo mācību programmu pilnveidošanu un jaunu izveidošanu. 

Smiltenes tehnikums atrodas Kalnamuižas kompleksā, tāpēc, domājot par nākotnes iespējām, vienmēr tiek respektētas tradīcijas, taču tas ne mirkli nav bijis šķērslis, lai attīstītos par modernu, starptautiskā mērogā atpazīstamu PIKC. Senatnes aura, estētiski pievilcīgā vide un skolas radošais potenciāls, izglītības programmām atbilstoša materiālā bāze paver iespējas tūristu piesaistīšanai, starptautisku kontaktu veidošanai un ir ideāli piemērota dažādu mūžizglītības programmu īstenošanai.

Viena no būtiskākajām nozarēm, kas dod ievērojamu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā gan Latvijas, gan Eiropas mērogā, ir veterinārmedicīna. Augstas raudzes šīs jomas speciālistu sagatavošana ir arī viena no Smiltenes tehnikuma prioritātēm. Padomē tika spriests par iecerēto specializēšanos mazo dzīvnieku labturībā un domu laika gaitā izveidot karantīnas vietu, kas vienlaikus atvieglotu rūpes par pilsētā klaiņojošajiem dzīvniekiem. 

Tiesa, skola var nodrošināt ideālu materiālo bāzi un pieredzes bagātus pedagogus, bet kopīgo mērķu sasniegšanā tikpat svarīga arī jauniešu vēlme mācīties un kļūt par labiem sava aroda meistariem. Diemžēl, sabiedrībā vēl no padomju laikiem diezgan spēcīgs iesakņojies stereotips – profesionālizglītojošo skolu audzēknis – tātad melnstrādnieks, ar mēslu dakšu rokās. 

Ja tā domā vecāki, tad arī viņu bērni bieži vien uz skolu atnāk ar attieksmi – galvenais kaut kā izmocīt diplomu, dabūt tiesības un pēc tam – kura diena nodzīvota, tā laba... Un tad seko smaga vilšanās, jo izrādās – arī uz Latvijas ceļiem jāstrādā ar jaunu, modernu tehniku, tiklīdz gadījusies kāda ķibele – speciālistam jāprot identificēt problēmu, tāpat jaunajam strādniekam jāpārzina ceļa uzbūve un citi specifiski jautājumi. Ja audzēknis vēlas atrast darbu modernā, Eiropas līmeņa lauku saimniecībā – arī tur nepieciešamas atbilstošas zināšanas. 

Veidojot mācību programmas, skolā vienmēr tiek domāts, lai absolventi varētu veiksmīgi startēt darba tirgū, taču neviens uzņēmējs nepieņems darbā jaunieti, kurš mācību laikā nebūs godprātīgi darījis savu galveno darbu. Un parasti daudz laika nevajag, lai to pārbaudītu... Mūsdienu jauniešu domāšanu ļoti spilgti atspoguļo ēnu dienas – gandrīz visi vēlas ēnot Saeimas deputātus, menedžerus un lielu firmu vadītājus, bet speciālisti, pēc kuriem darba tirgū ir ļoti liels pieprasījums, neinteresē tikpat kā nevienu...

„Realizēt labas izglītības programmas, kuru apguvēji būtu darba tirgū ļoti pieprasīti speciālisti, traucē arī audzēkņu trūkums,” informēja skolas projektu vadītāja Zigeta Vīķele. To ietekmē gan valsts demogrāfiskā situācija, gan lielais aizbraukušo īpatsvars. Jauno speciālistu izaugsmi bremzē arī ekonomiskā situācija valstī. Taupa gan darba devēji, gan pakalpojumu pircēji un rezultātā tie, kuri nevēlas gaidīt labākus laikus, aizbrauc uz ārzemēm... Tāpat ārkārtīgi būtiska jauno kadru sagatavošanā ir sadarbība ar uzņēmējiem, lai jauniešiem būtu labas prakses vietas. Tāpēc Smiltenes tehnikums īpaši pateicas visiem uzņēmējiem, kuri bijuši atsaucīgi un atbalstījuši audzēkņus, kuri vēl tikai veidojas par lietaskokiem.

Andris Rozītis un Zigurds Purmalis aktualizēja arī sāpīgo jautājumu par audzēkņu autovadītāju apliecībām. Skolas vadība turpinās sarunas ar amatpersonām, lai audzēkņiem mācību laikā varētu piedāvāt iespēju iegūt pagaidu autovadītāja apliecības, kas dotu iespējas pilnvērtīgi strādāt prakses laikā.

Kā padomē atzina Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: „Sapņotāju mūsu valstī ir gana! Vajadzīgi izglītoti speciālisti, kuri stāv stingri uz zemes un vēlas strādāt! Tādi vienmēr būs pieprasīti gan novada, gan visas republikas darba tirgū.” 

Komentāri 1

Maija

pusi vecos skolotājus nomainīt...māca bērnus pēc padomju laika metodēm...skolai vairāk vajazētu meklēt kur bērniem praksi strādāt..

pirms 6 gadiem, 2015.02.24 16:07

Bizness