Būtiski mainīsies bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtība

Ikvienam cilvēkam dzīvē var gadīties vairāku iemeslu dēļ zaudēt darbu, tāpēc ir svarīgi zināt savas tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Jaunajā gadā būtiski mainīsies pabalsta izmaksas kārtība.

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Valkas nodaļas vadītājas vietniece Una Ķieģelmane informē, ka, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ir mainīts apdrošināšanas periods, kurā personai ir jābūt sociāli apdrošinātai bezdarba gadījumam, lai tā varētu pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu. Proti, likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" ir noteikts, ka tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir cilvēkam, kuram apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, ja par viņu Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Zīmīgi, ka ar 1. janvāri mainīsies bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums. Tas būs atkarīgs no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža. Ja tas ir no gada līdz deviņiem gadiem ieskaitot, tad pabalstu maksās četrus mēnešus. Savukārt ja darba stāžs ir no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot, tad pabalstu saņems sešus mēnešus, bet, ja darba stāžs ir no 20 gadiem, tad pabalsts tiks izmaksāts deviņus mēnešus. Bezdarbniekiem, par kuriem pēdējais iemaksu veicējs pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bijusi valsts, kā arī tiem, kuri pēc invaliditātes atguvuši darbspējas vai kopuši bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam, pabalsta izmaksas ilgums būs deviņi mēneši. U. Ķieģelmane norāda, ka bezdarbnieka pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma šādā apmērā (stāžs no gada līdz četriem gadiem) četrus mēnešus: pirmos divus mēnešus saņems 100 procentus, bet pēdējos divus mēnešus - 75 procentus no piešķirtā pabalsta; ja pabalstu izmaksās pusgadu, tad pirmos divus mēnešus - 100 procentus, nākamos divus mēnešus - 75 procentus, bet pēdējos divus mēnešus - 50 procentus no piešķirtā pabalsta; ja bezdarbnieka pabalstu izmaksā deviņus mēnešus, tad pirmos trīs mēnešus - 100 procentu, nākamos trīs mēnešus - 75 procentu, bet pēdējos trīs mēnešus - 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta.

Bizness