LIZDA lūdz pašvaldības atbalstīt streikojošos pedagogus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina pašvaldības izturēties ar izpratni pret tiem darbiniekiem, kas piedalīsies streikā.

Streiku likums paredz, ka streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, nesaņem darba samaksu un darba devējs par šiem darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi. LIZDA izsaka pateicību tām pašvaldībām, kuras pieņēma lēmumu atbalstīt pedagogus un apmaksāt streika dienu. Vienlaikus LIZDA lūdz arī pārējās pašvaldības izvērtēt šādu iespēju.

Pagaidām zināms, ka pedagogu atalgojums streika dienā tiks saglabāts Alūksnes, Apes un Salacgrīvas pašvaldībā.

LIZDA uzsver, ka lēmums par streiku nav vēršanās pret pašvaldībām, bet prasība valdībai uzņemties atbildību par pastāvošo nevienlīdzīgo situāciju, ilgstoši nerisinātām izglītības nozares problēmām, gadiem nepildītajiem solījumiem un spēkā esošu normatīvo aktu neievērošanu.

Arodbiedrība izsaka pateicību visām pašvaldībām, kuras sniedz finansiālo ieguldījumu izglītības un sporta jomā, īpaši uzsverot gandarījumu par papildu nepieciešamā atbalsta personāla nodrošināšanu izglītības iestādēs, pedagogu sociālajām garantijām, pedagogu darba algas paaugstināšanu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no pašvaldības līdzekļiem.

Jau vēstīts, ka 27.novembrī paredzētajā streikā piedalīsies 850 izglītības iestādes. Streikā piedalīsies gan vispārizglītojošās skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan sporta skolas, gan internātskolas, gan arī augstskolas un zinātnes iestādes.

LIZDA izvirzīs divas prasības. Pirmkārt, novirzīt rezervētos deviņus miljonus eiro jau esošo noteikumu pilnveidei, lai uzlabotu darba samaksas nosacījumus visiem nozarē strādājošajiem, īpaši uzsverot pirmsskolas, mazo skolu, atbalsta personāla stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību, kā arī pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus. Otrkārt, arodbiedrība prasīs nodrošināt finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei.

Biedrība "Vecāki ar izglītību" atbalsta pedagogu centienus panākt valdības un LIZDA konstruktīvu dialogu par izglītības reformas un finansējuma sabalansēšanu. Biedrība aicina vecākus pārliecināties, vai viņu bērnu izglītības iestāde piedalās streikā un kādus risinājumus tā piedāvā, ja vecākiem nav iespēju streika laikā nodrošināt bērna pieskatīšanu citur.

Jau rakstīts, ka LIZDA paziņojumu par brīdinājuma streika rīkošanu Seile 11.novembrī nosauca par pārsteidzošu. Ņemot vērā gan panāktās vienošanās, gan "stingrākas garantijas" par deviņiem miljoniem eiro pedagogu atalgojumam, Seile neredz racionālu izskaidrojumu šim paziņojumam.

Viņasprāt, ja puses bija vienojušās par nākamajiem soļiem un termiņiem situācijas uzlabošanai, LIZDA lēmums par streiku pirms noteiktajiem termiņiem, nesagaidot risinājumus, ir nesaprotams.

LIZDA rīcību Seile uzskata par atalgojuma reformas torpedēšanu.

Bizness