Par nodokļa ieturēšanu no citas valsts vecuma pensijas 2

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka 2015.gadā ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas nosaka, ka personu, kuras nav sasniegušas Latvijā noteikto pensijas vecumu (2015.gadā – 62 gadi 6 mēneši) un saņem tikai citas valsts vecuma pensiju, ienākumiem ir jāpiemēro vispārējais neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī tajā ienākumu gūšanas vietā, kur ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. 


VSAA šo normu piemēros Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas vecuma pensijām, kuras Latvijas iedzīvotājiem izmaksā ar VSAA starpniecību. Proti, ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta VSAA, tad iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 procentu apmērā ieturēs no izmaksājamās ārvalsts vecuma pensijas daļas, kas pārsniedz 75 eiro mēnesī. Gadījumos, kad ārvalsts pensijas saņēmējs ir strādājošs un algas nodokļu grāmatiņa atrodas pie darba devēja, VSAA ieturēs ienākuma nodokli 23 procentus no visas ārvalsts vecuma pensijas. 


Kas atteicas uz Krievijas Federācijas vecuma pensijām, tad Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem nosaka, ka Krievijas pensija apliekama ar nodokli tikai Krievijā. Šis nosacījums attiecas arī uz tām personām, kurām VSAA izmaksā tikai Krievijas vecuma pensiju un kuras nav sasniegušas Latvijā noteikto pensijas vecumu. 


Lai piemērotu līgumā noteikto nodokļa atbrīvojumu, personai VSAA nodaļā jāuzrāda Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izsniegts apliecinājums, ka šāds atbrīvojums ir piemērojams. Lai saņemtu VID izsniegtu apliecinājumu, personām jāvēršas VID ar iesniegumu brīvā formā. Iesniegumā jānorāda informācija par gūto ienākumu un nodokļu līguma noteikumiem, uz kuru pamata minētais ienākums ir atbrīvots no aplikšanas ar nodokļiem Latvijā. Apliecinājumu var iegūt, vēršoties VID klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1 vai jebkurā citā VID klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā. 


Pēc VID apliecinājuma saņemšanas, VSAA, izmaksājot Krievijas vecuma pensiju, neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli. VSAA aicina VID apliecinājumus iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai līdz 2015.gada 1.oktobrim, lai VSAA varētu piemērot nodokļu atbrīvojumu šim gadam.


Ja šāds apliecinājums VSAA nodaļā netiek uzrādīts, tad VSAA, izmaksājot Krievijas vecuma pensiju, ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli. Lai atgūtu ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, personai jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija. To var izdarīt VID klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1, Rīgā vai jebkurā citā VID klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā, kā arī elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšana sistēmu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.


Šobrīd VSAA reizi ceturksnī veic izmaksas 6800 personām, kuras saņem tikai Krievijas vecuma pensiju, nav sasniegušas Latvijā noteikto pensijas vecumu un nav iesniegušas VID apliecinājumu par nodokļu atbrīvojumu.   

Komentāri 2

Uga

domāju, ka tās ir rūpes par ārzemēs topošajiem pensionāriem...

pirms 6 gadiem, 2015.07.06 15:08

Tā gan!

No vecuma pensijas vispār nedrīkstētu iekasēt nevienu centu, jo šie nodokļi jau nomaksāti 40 gadu garumā strādājot, bet otreiz šis nodoklis nebūtu jāmaksā!!!
Kad beidzot būs izmaiņas likumā???
Kāpēc citās ES valstīs nav šādas pensiju aplikšanas ar nodokļiem??! Kad Latvijai būs šāds likuma skaidrojums un izpildījums?? Kad?

pirms 6 gadiem, 2015.07.06 17:19

Bizness