Smiltenē mācoties, sameklē vietu darba tirgū

Jau divi kursu dalībnieki atraduši savu vietu darba tirgū pēc tam, kad šogad gandrīz 11 mēnešus Smiltenē mācījās, kā veidot savu uzņēmumu un attīstīt dzīvotspējīgas biznesa idejas

"Šie divi cilvēki jau reģistrējuši savus uzņēmumus un strādā, bet pārējie plāno sākt savu biznesu," saka Smiltenes pilsētas domes sociālās nodaļas vadītāja Inta Siliņa par tiem 10 cilvēkiem, kuri mācījās kursos.Tās bija bezmaksas mācības, kā izstrādāt pašnodarbinātības vai komercdarbības biznesa plānu un kurās tika sniegtas konsultācijas biznesa plāna īstenošanai, biznesa plāna un tāmes novērtēšanai. Kursos mācījās invalīdi, ilgstošie bezdarbnieki, māmiņas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, jaunietis ar zemu prasmju līmeni un daudzbērnu ģimeņu vecāki.Katrs dalībnieks izstrādāja savu biznesa plānu un noslēgumā to arī aizstāvēja. "Visiem tas neveicās raiti," atzīst I. Siliņa, "taču kopumā cilvēki ir guvuši stimulu un prasmes iekļauties darba tirgū. Piemēram, viens kursants jau ir organizējis savu jumiķu brigādi un pašreiz meklē aizņēmumu bankā, lai paplašinātu darbību, bet cits izvēlējies grāvju tīrīšanas un krūmu šķeldošanas pakalpojumus un vēlāk grib uzsākt skaidu brikešu ražošanu."Pārējo kursantu izvēlētās darbības jomas ir, piemēram, apsveikumu kartiņu darināšana un pasākumu organizēšana, apbedīšanas pakalpojumu sniegšana, skaistumkopšanas salona atvēršana, kamīnmalkas ražošana. "No sākuma gribēju uzsākt kaut ko pavisam citu, taču, beidzot šos kursus, sapratu, ka mana pirmā ideja nevar īstenoties finansiālu apsvērumu dēļ. Tāpēc sākšu ar ko citu, mazāku, un tad jau laiks rādīs. Ja labi veiksies, uzsākšu vairāk," saka viena no jaunākajām kursu apmeklētājām variniete Evija Vītiņa. Kaut arī viņai šobrīd ir darbs, Evija iecerējusi perspektīvā uzsākt pati savu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas, parfimērijas un kosmētikas tirdzniecības jomā.Kursos viņa iemācījās rakstīt biznesa plānu izvēlētajam projektam un aprēķināt tā izmaksas. "Iesaku arī citiem apmeklēt šādus kursus, jo uzskatu, ka katram vajadzētu par sevi cīnīties pašam, nevis gaidīt, kad kaut kas nokritīs no gaisa," uzsver E. Vītiņa.I. Siliņa līdzīgus kursus Smiltenē vismaz tuvākajā laikā tomēr nesola. Tas bija vienreizējs projekts, kuru Smiltenes pilsētas domei piedāvāja Vidzemes attīstības aģentūra. Kursus rīkoja firma "Zygon Baltic Consulting". 80 procentus no projekta finansēja Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet 20 % ir Latvijas valsts līdzfinansējums.Ja līdzīgus kursus rīkos arī turpmāk, E. Vītiņa iesaka piesaistīt vairāk lektoru. "Mums pārsvarā bija jāmācās ar datora palīdzību. Gribētos, lai šādus kursus pasniedz cilvēks, nevis tehnika.

Bizness