Smiltenē notiks darba birža "Dod iespēju!"

27.aprīlī no plkst.10 līdz 13 Smiltenes tehnikuma telpās notiks darba birža "Dod iespēju!", aģentūru LETA informēja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pārstāve Anita Āboliņa.


Pasākuma laikā darba devējus ar savām prasmēm iepazīstinās Alsviķu profesionālās skolas audzēkņi. Turklāt pasākuma laikā pirmo reizi tiks testēta Latvijā vēl nebijusi metode – izglītojamie ar īpašām vajadzībām par sevi detalizētu izklāstu būs sagatavojuši īpašā portfolio, kas uzskatāms par alternatīvu klasiskajam CV dokumentam. Šāds darba meklētāja detalizēts raksturojums palīdzēs potenciālajiem darba devējiem apzināt kandidāta spējas un prasmes, kā arī uzzināt, kāds papildus atbalsts, tehniskais nodrošinājums tam nepieciešams, lai pilnvērtīgi varētu veikt darbu.


Darba biržā Smiltenē aicināti piedalīties tie darba devēji, kuri varētu piedāvāt personām ar īpašām vajadzībām prakses vai darba vietu kādā no sekojošām profesijām – šuvējs, kurpnieks, pavārs un pavāra palīgs, galdnieks, būvstrādnieks un teksta redaktora operators. Pavisam kopā savus darba devējus darba biržas ietvaros būs gatavi satikt 13 sava amata pratēji. Atnāciet un iepazīstieties!


Darba birža tiek organizēta VPR Vidzemes Uzņēmējdarbības centra iniciētās aktivitātes "Vidzeme lauž stereotipus" laikā, tās īstenošanā iesaistījušies arī Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas mācībspēki un studenti, kā arī Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienības pasniedzēji un izglītojamie.


Sākotnēji portfolio un metodika, pēc kuras šādus dokumentus veidot, tiek izstrādāta Alsviķu profesionālās skolas audzēkņiem, taču vēlāk plānots izveidot rokasgrāmatu arī citiem interesentiem. Rokasgrāmata būs liels palīgs, veidojot prasmju, spēju un interešu atspoguļojumu personai ar invaliditāti, turklāt tādā kvalitātē, lai apraksts potenciālajam darba devējam būtu pietiekami izsmeļošs. Tāpat plānots, ka metodika tiks veidota tā, lai sekojot norādījumiem, portfolio būtu iespējams izveidot ikvienam, nepiesaistot speciālistus.


Īstenojot iniciatīvu "Vidzeme lauž stereotipus", paredzēts veicināt izpratni par personu ar invaliditāti tiesībām uz neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi, kā arī par pārejas posma "no skolas uz patstāvīgu dzīvi" nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.


Bizness