Apbalvos konkursa laureātus

Šo ceturtdien, 1. oktobrī, pulksten 17 Smiltenes kultūras centrā notiks Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā profesijas svētkus svinēs Smiltenes novada pedagogi.

Smiltenes novada dome īpaši sveiks 22 skolotājus, pašvaldības rīkotā konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” laureātus. Konkurss tika rīkots sadarbībā ar novada izglītības iestādēm. 

Skolotājus apbalvos par sasniegumiem četrās nominācijās: mācību darbā, audzināšanas darbā, radošumā un inovācijās, izglītības iestādes vadīšanā.

Nominācijā  “Sasniegumi mācību darbā” laureāti ir: Inguna Balode -  Smiltenes mūzikas skolas skolotāja, Ilze Brakovska - Smiltenes mākslas skolas skolotāja, Toms Cers - Palsmanes internātpamatskolas sporta skolotājs, Inese Kudule - Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Pīlādzītis” skolotāja, Ilze Megne - kora “Lido” un kora “Lido studija” koncertmeistare, Ilze Miķelsone - Variņu pamatskolas angļu valodas skolotāja, Ilze Pikse - Palsmanes pamatskolas matemātikas skolotāja, Lūcija Pīterniece - Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas matemātikas skolotāja, Gita Plūme - Bilskas pamatskolas sākumskolas klašu skolotāja,  Solvita Posse - Smiltenes Centra vidusskolas mūzikas skolotāja, Valda Sedola - kora “Lido” un kora “Lido studija” diriģente, Mudīte Šilaua - Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” skolotāja, Irita Tepere - Smiltenes tehnikuma ekonomikas skolotāja, Guntis Viļums - Smiltenes ģimnāzijas ekonomikas skolotājs, Regīna Zariņa - Smiltenes Centra vidusskolas sākumskolas klašu skolotāja.

Nominācijā “Sasniegumi audzināšanas darbā” tiks suminātas konkursa laureātes Ingrīda Apsīte, Blomes pamatskolas matemātikas skolotāja, un Daiga Gulbe, Grundzāles pamatskolas skolotāja, deju kolektīvu vadītāja.

Nominācijā  “Radošums un inovācijas” laureāti ir Inguna Avota, Smiltenes tehnikuma ekonomikas skolotāja,  Dina Ozola - Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja, Anita Urbacāne - Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolotāja, un Pēteris Vilks - Smiltenes Mūzikas skolas skolotājs, pūtēju orķestra diriģents.

Nominācijā “Izglītības iestādes vadīšana” konkursa laureāte ir Ināra Grundāne - Launkalnes sākumskolas direktore.

Pasākumā būs arī muzikāls pārsteigums, intriģē Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.  

Bizness