Skaistākais un savdabīgākais Valkas pilsētas gaisa dārzs 2018.gadā

Jau kopš 2001.gada  Valkas pilsētā  norisinājās konkurss “Sakoptākais un savdabīgākais Valkas pilsētas balkons”. Konkursu organizēja  toreizējā  Valkas pilsētas Dome ,Valkas Dāmu klubs, Latvijas bērnu fonda Valkas rajona nodaļa. Gadu gaitā ir mainījusies situācija, pašvaldības struktūra, arī pilsētas  izskats un labiekārtojums. Pēdējais vērtējums bija 2015. gadā , kad likās, visi iespējamie balkoni, lodžijas, palodzes bija  apskatītas, izvērtētas un apbalvotas. Šajā Latvijai tik nozīmīgajā gadā vēlamies  atjaunot konkursu un  visu vasaru  vērot, priecāties un vērtēt interesantākos, košākos un gaumīgākos gaisa dārzus daudzdzīvokļu mājās.

Konkursa mērķis ir  padarīt mūsu dzimto pilsētu skaistāku, sakoptāku, paaugstināt iedzīvotāju atbildību par sakārtotību mājā, kurā  paši dzīvo,  veicināt labākās pieredzes pārņemšanu, celt iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par savu  māju, pilsētu, dzimto novadu.

Konkursā aicināti piedalīties visi Valkas pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem ir balkons,  lodžija, vienkārši loga palodze.

Konkursa vērtēšana  notiek no 18.jūnija līdz 20.augustam

Konkursu vērtēs pieredzes bagātās Dāmu kluba dalībnieces, piesaistot brīvprātīgos vērtētājus un uzklausot arī iedzīvotāju ieteikumus, tradicionāli ierakstot īpašā žurnālā ( līdzīgi kā Ziemassvētku gaismas) pie Valkas kultūras nama dežurantiem.

Konkursa uzvarētāji( 3 godalgas lielie balkoni, lodžijas, 3 godalgas mazie balkoni  un 3  veicināšanas balvas) tiks paziņoti septembra sākumā  un  apbalvošanas pasākums notiks īpašā  Miķeļdienas gaisotnē 29.septembrī.

Vērtētāji  patur tiesības  balvas sadalīt citādās proporcijās, ja kādā no grupām  ir izteikti vairāk apbalvojamo objektu.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:  

Np.k. .Kam pievērst uzmanību vērtējot  Punkti

1.Vispārējais balkona kopskats, vizuālais iespaids 0-5

2.Balkona sakoptība, praktiskā pielietojuma iespaids ( veļas žāvēšana, mantu glabāšana, tīrība,) 0-5

3.Ziedu kompozicionālais izvietojums, apzaļumojuma atbilstība apkārtējai videi 0-5

4.Balkona savdabīgums, īpatnība, vienreizīgums( arī vienkāršība, bez pārspīlējumiem) 0-5

 

                    Maksimālais iespējamais punktu skaits 20

 

Nolikums apspriests un akceptēts Dāmu kluba sapulcē 2004.gada 19.aprīlī


Bizness