Skolēnus rosina piedalīties konkursā

Lai rosinātu skolēnus aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā savā pašvaldībā, Latvijas Zaļais punkts (LZP) sadarbībā ar Izglītības satura un eksaminācijas centru no šī gada oktobra līdz nākamā gada martam organizē konkursu 7.-9.klašu skolēniem "Nopirki, izlietoji un tālāk?".

Kā aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāji, lai piedalītos konkursā, dalībniekiem jāveic situācijas izpēte pašvaldībā par izlietotā iepakojuma, nolietoto elektropreču un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu, jāizstrādā un jāīsteno projekts, piedāvājot risinājumu kādai no atklātajām problēmām, un jāorganizē pasākums savu skolasbiedru un/vai vecāku izglītošanai par jautājumiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību un atkritumu šķirošanu. Konkursā var piedalīties vispārizglītojošo un interešu izglītības iestāžu audzēkņu komandas, katrā komandā 4-15 dalībnieki. Konkursā drīkst piedalīties jauktu vecuma grupu komandas.

"LZP organizē šādu konkursu, lai mudinātu skolēnus uzņemties iniciatīvu, pievērstu uzmanību atkritumu šķirošanai un popularizētu ilgtspējīgas attīstības domāšanas principus. Tas nozīmē - rīkoties un saimniekot savā ikdienā tā, lai dotu iespēju nākamajām paaudzēm baudīt vismaz tos pašus labumus un iespējas, kas ir pieejamas mums. Daudzas preces - plastmasas, akumulatori, baterijas, elektroiekārtas u.c. - ir videi kaitīgas un satur cilvēkiem un dzīvajai dabai kaitīgus savienojumus. Nepareizi apsaimniekotas pēc to nolietošanās jeb kļūšanas par atkritumiem, tās neglābjami apdraud vidi, mūsu pašu un nākamo paaudžu veselību," uzsver LZP valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

Ņemot vērā, ka konkursa mērķi saistīti arī ar skolēnu prasmju attīstīšanu projektu plānošanā un īstenošanā, pedagogi ir aicināti apvienot dalību konkursā ar gatavošanos projektu nedēļai savā skolā.

Konkursa galvenā balva būs dators ar programmatūru un printeris. Katrs uzvarējušās komandas dalībnieks saņems USB atmiņas karti. Dāvanu saņems arī komandas konsultants - skolotājs.

Tāpat plānotas veicināšanas balvas trīs labāko darbu komandu dalībniekiem un skolotājiem.

Konkurss "Nopirki, izlietoji un tālāk?" norisinās vides izglītības programmas "Zaļā punkta skola" gaitā. 2007./2008.mācību gadā programmai ir reģistrējušās vairāk nekā 350 mācību iestādes visā Latvijā.

Katru gadu programmas ietvaros LZP rīko dažādus skolēnu konkursus. "Esam priecīgi par skolēnu lielo atsaucību. Arvien vairāk jauniešu izrāda interesi par videi draudzīga dzīves veida popularizēšanu. Ik gadu saņemam daudzus labi sagatavotus darbus un tas apliecina jauniešu gatavību uzņemties iniciatīvu, izstrādāt projektus un izvirzīt priekšlikumus, lai uzlabotu situāciju savā pilsētā vai pagastā," norāda programmas "Zaļā punkta skola" vadītāja Rita Bubina

Bizness