Aicina uz mācībām bioloģiskās lauksaimniecības darbības uzsākšanai

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām uzņēmējus , kuri plāno uzsākt darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā. 


Bioloģisko mācību ietvaros varēs apgūst  tēmas: ilgtspējīgas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas, bioloģiskās lauksaimniecības likumdošana un valsts atbalsta politika bioloģiskajā lauksaimniecībā. Metodes augkopībā un lopkopībā. Augsnes apstrāde un augu aizsardzība. Pamatzināšanas grāmatvedībā un Ražošanas plāna izstrādē. 


Mācību ilgums 160 stundas: 35 teorētiskās stundas- lekciju nodarbības vadīs LLKC seciālisti un 125 stundas praktiskajām un patstāvīgajām nodarbībām. Kursu nobeigumā izstrādātā darba – Ražošanas plāna aizstāvēšana, saņemot apaliecību par nepieciešamo zināšanu ieguvi bioloģiskās saimniekošanas jomā. 

Mācības notiks no 5. augusta līdz 29. septembrim. Teorētiskās mācības norisināsies Valmierā, Mūrmuižas ielā 9, ( 2.stāvs), praktiskās zināšanas- Vidzemes novadu saimniecībās.


Pieteikšanās mācībām līdz 3.08.2015. pa telefoniem 29188612, e-pastā [email protected]

Bizness