Aicina uz pasākumu Bilskas ezermalā

Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Bilskas pagasta pārvaldi aicina Bilskas puses ļaudis  21.jūnijā plkst.20.30  uz kopīgu pasākumu Bilskas ezermalā par LEADER projektiem Bilskā, to devumu Bilskas pagasta ļaudīm. 


Abulas LP vadītāja iepazīstinās ar kopumā paveikto, kā arī sniegs nedaudz informācijas par nākoša perioda iespējām. Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja savukārt pastāstīs kāds šo projektu devums Bilskas pagastā. 


Taču pats svarīgākais šajā pasākumā  būs apzināt tās vajadzības un risinājumus, kurus varēs īstenot ar LEADER programmas pieeju nākošajos gados, lai Bilskā piesaistītu ELFLA finansējumu un īstenotu daudz un dažādus  projektus, kuri Bilskas puses ļaudīm būtu noderīgi savas dzīves vides sakārtošanai. 

Pasākuma programma www.abulas.lv 

Bizness