Daiga Logina saņem balvu - “Latvijas piensaimniecības patriots”

Vakar, 5.martā, svinīgā pasākumā lielākais pārtikas ražotājs Latvijā Food Union sveica un apbalvoja labākos AS Rīgas piena kombināts un AS Valmieras piens piena piegādātājus 2014.gadā. Kopā sešās nominācijās par kvalitatīvākā svaigpiena ražošanu, par lielākā svaigpiena daudzuma piegādi, par veiksmīgu sadarbību, par nozīmīgu ieguldījumu piensaimniecības attīstībā un par lielāko svaigpiena izsaukumu, kā arī nominācijā Latvijas piensaimniecības patriots tika apbalvoti 30 piena piegādātāju. Pasākums kopumā pulcēja teju 350 zemniekus no visas Latvijas.


“Pagājušais gads piena nozarē ir bijis raibs kā Holšteinas melnraibā govs! Gada sākumā sasniegta rekordaugstākā piena iepirkuma cenu atjaunotajā Latvijā, gada nogalē – cenas kritums līdz piena ražošanas pašizmaksas līmenim saistībā ar notikumiem kaimiņos un pasaulē. Taču ir viens faktors, kas piena nozarē ir nemainīgi stabils – stabila attīstība piena ražotāju profesionalitātes, piena kvalitātes un izslaukuma pieaugumā. Mums kā lielākajam svaigpiena iepircējam valstī ir gandarījums sveikt un izcelt labākos piena piegādātājus valstī,” stāsta Food Union padomes priekšsēdētāja vietnieks Harijs Panke.


Nominācijā “Latvijas piensaimniecības patriots” zemniekus sveica LR zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, savukārt par lielāko svaigpiena izslaukumu 2014.gadā piena piegādātājus apsveica Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.


“Esmu gandarīts, ka arī šajā piensaimniekiem sarežģītajā situācijā Latvijas piensaimnieki nenolaiž rokas un aktīvi darbojas, meklē un atrod aizvien jaunas iespējas saražotā produkta realizācijai, saimniecību attīstībai. Pasniedzot apbalvojumu „Latvijas piensaimniecības patriots”, nešaubos ne mirkli, ka šo godu būtu pelnījuši gandrīz visi Latvijas piena ražotāji, kas šodien spēj sekmīgi strādāt un ražot kvalitatīvu pienu. Viņi visi ir mūsu valsts un savas nozares patrioti! Protams, ir pozitīvi vērtējams, ka piena ražotāju veikumu atzinīgi novērtē un paldies pasaka arī piena pārstrādātāji. Šodienas pasākumā to dara AS „Rīgas piena kombināts” un AS „Valmieras piens”. Es ceru, ka piena ražotājiem un pārstrādātājiem arī  turpmāk izdosies rast kopīgu valodu, kas šobrīd visvairāk nepieciešams, lai izturētu sīvo konkurenci piena tirgū,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.


Par veiksmīgu sadarbību 2014.gadā tika apbalvota Leopolda Zundas a/s Vīļānu SIS Vīļānu novadā, Normunda Kalniņa SIA Sidgunda-2 Mālpils novadā,  Silvijas un Jura Miščenko  z/s Palejkalni Aizkraukles  novadā, Pāvela Melņa SIA Sprūževa M Rēzeknes  novadā, Ameļas Jablonskas z/s Cerības-2 Ozolnieku novadā un Jāņa Miezīša SIA Bormaņi Kokneses  novadā. 


Par kvalitatīvākā svaigpiena ražošanu 2014.gadā tika apbalvota Diānas Vašutas z/s Ceipi Burtnieku  novadā, Līgas un Mārtiņa Augstkalniešu z/s Kadiķi M.A.  Alūksnes  novadā,  Ilzes un Viļņa Krasovsku z/s Laimas Kocēnu novadā, kā arī Astras un Ulda Innu z/s Pauguri Priekules novadā.


Par lielākā svaigpiena daudzuma piegādi 2014.gadā un titulu “Piena barons 2014” Vidzemē saņēma Jura Gierkena saimniecība Krimuldas novadā. Zemgalē par labāko šajā nominācijā atzīta Edgara Silakalna vadītā saimniecība SIA AF Zelta Druva Dobeles novadā. Par labāko Kurzemē šajā nominācijā atzīta Jāņa Vaļko vadītā saimniecība SIA Pampāļi Saldus novadā, savukārt Latgalē – Valentīnas Sarkanes vadītā saimniecība AS LIS Latgale Viļānu novadā. 


Nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu piensaimniecības attīstībā pateicības balvas saņēma Sanita un Arta Janeļu z/s Kalnblāķi Mazsalacas novadā,  Aismas un Jāņa Ločmeļu z/s Mazdzērvītes, Kocēnu  novadā, Māras Jēgeres z/s Zīvāni Kocēnu navadā, Vladislava Butāna SIA Kalnāji Tukuma novadā, Sandras un Viestura Liepiņu z/s Kalndunduri Krimuldas novadā un Vasilija Pravdiveca SIA Agro-Kaķenieki Dobeles novadā. 


Nominācijā “Latvijas piensaimniecības patriots” atzinības rakstus no LR Zemkopības ministra Jāņa Dūklava saņēma pieci saimnieki – Inita un Ēriks Kreitūži no z/s Ūdri Limbažu novadā, Ira un Andrejs Kārkli no z/s Dzintari Kocēnu novadā,  Daiga Logina no z/s Avoti Valkas novadā, Vita un Imants Stepāni no IK Lejaskornieši Ogres novadā un Laura un Andris Māliņi no z/s Urdziņas Ķeguma novadā.  


Par lielāko svaigpiena izslaukumu 2014.gadā atzinības rakstus no Latvijas piensaimnieku centrālās savienības arī saņēma piecas saimniecības – Leldes un Alda Kļaviņu z/s Ceriņi un Ingas un Aigara Kalvju z/s Kalntontes Rūjienas novadā, Ievas un Ģirta Rutkovsku z/s Vītoliņi Beverīnas novadā, Jolantas un Uldi Onzuļu z/s Renči Ķeguma novadā, kā arī Kristīnes un Jāņa Grasbergu z/s Zilūži Kocēnu novadā.

Bizness