Latviju, kurā dzīvos mūsu bērni un mazbērni, veidojam šobrīd

Otrdien, 20.februārī, Smiltenes tehnikumā notika Zemnieku Saeimas rīkots seminārs par lauksaimniecības aktualitātēm un vidi saudzējošiem pasākumiem meliorācijas sistēmās. Tajā tika pārrunāti jaunumi lauksaimniecības likumdošanas jomā un sniegta informācija par gaidāmajiem investīciju pasākumiem.

Vairākas prezentācijas bija veltītas meliorācijas tēmai. Latvijā ar Eiropas Savienības atbalstu ir dota zaļā gaisma meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai. Saimniekiem tā pēc ilgāka pārtraukuma ir unikāla iespēja. Tāpēc semināra dalībnieki tika aicināti būt aktīviem un izmantot šo piedāvājumu.

Saldūdens eksperts Andris Urtāns iepazīstināja ar pētījumu par ūdens organismu bioloģisko daudzveidību un to lomu ūdeņu pašattīrīšanās procesos, kā arī piedāvāja iespējamos risinājumus, kā saglabāt ūdeņos bioloģisko daudzveidību intensīvās saimniekošanas apstākļos.

Seminārā tika runāts par praktiskajiem pasākumiem vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā, lai samazinātu biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedras asoc.prof., dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš informēja par videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēli un novietojumu. Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvja Ivara Kupča prezentācija bija veltīta aktualitātēm Vidzemes reģiona hidromelioratīvajā būvniecībā.

Secinājums - mūsdienās meliorācija vairs nav apdraudējums videi. Daudzviet tas ir vienīgais risinājums. Ja vien nevēlamies pārvērsties par bebru dambju karaļvalsti un ziedot savas lauksaimniecības platības pīļu dīķiem. Kādam tas pilnīgi noteikti būtu izdevīgi... 

Visi pētījumi bija zinātniski pamatoti un izstrādāti ar mērķi - palīdzēt lauksaimniekiem pieņemt lēmumus atbildīgi, jo to Latviju, kurā dzīvos mūsu bērni un mazbērni, veidojam šobrīd.

Tehnikuma direktors Andris Miezītis semināra dalībniekus iepazīstināja ar skolas mācību programmām. Projektu vadītāja Zigeta Vīķele informēja par jaunumiem saistībā ar tehnikuma ieceri - 2018./2019.m.g. beidzot sākt nākamo hidrobūvju būvtehniķu (melioratoru) apmācību. Skolas pieredze vēsta – realizēt jaunu mācību programmu nav vienkārši pat tad, ja runa ir par Latvijas darba tirgū ļoti vajadzīgu profesiju.

Pasākuma noslēgumā semināra dalībnieki devās uz tehnikuma mācību poligonu, kur iepazinās ar jauno būvtehniku, kas ir neaizvietojams palīgs meliorācijas darbos.


Bizness