Lauksaimnieku apvienība: Piena bullēni paliek bez atbalsta, vai šāda ir ilgtermiņa lauku attīstības stratēģija?

Atbilstoši jaunajai tiešo maksājumu kārtībai līdz 2016.gadam nav noteikts atbalsts lauksaimniekiem, kuri audzē saimniecībās piena buļļus. Pēc pieejamajiem aprēķiniem ir ap 7 600 dzīvnieku ganāmpulku, jeb ap 24 200 dzīvnieku vienību, kuras ir atstātas “novārtā”. 

Kā zināms, daudziem jaunajiem lauksaimniekiem, kuri nespēj audzēt tīrasiņu gaļas liellopus, šo piena bullēnu audzēšana ir vienīgais veids kā uzsākt saimniekošanu, neieguldot tūkstošus, kā arī daudzām mazām saimniecībām šis ir vienīgais iztikas avots pārdodot piena bullēnus gaļai, pie nosacījuma, ja, protams, tie tiek nobaroti. Ja nav valsts atbalsta, tad arī nav iespējas nobarot. 

Pašlaik piena buļļi tiek pārdoti, nenobarojot tos līdz optimālam svaram, tādējādi zaudējot pašmāju kvalitatīvu produktu, kā arī, radot apstākļus, ka Latvijas lauksaimnieki nenodarbojas jau ar tik ierasto saimniekošanas veidu, strādāt laukos, tādējādi veicinot kaut mazu, bet nodarbinātību laukos. Esošā situācija, kad bullēni tiek pārdoti uz ārvalstīm, nekādā gadījumā neveicina pievienotās vērtības rašanos produktam tepat uz vietas valstī, tādējādi neveicinot nodokļu maksāšanu nākotnē no pārdotās produkcijas.

Biedrības “Lauksaimnieku apvienība” Valdes loceklis Ivars Ādamsons: “Viena veida gaļas buļļu audzēšana nekādā veidā nedrīkst būt labāka par cita veida buļļu audzēšanu. Jābūt ir kaut kādam līdzsvaram saimniekošanā.”

Biedrības “Lauksaimnieku apvienība” Izpilddirektors Dīns Cielavs: “Piena bullēnu audzētājiem atbalsta saņemšana ir sevišķi svarīga, jo tādējādi daudzviet saimniecības var saņemt vismaz kaut kādu atbalstu, kur piena cena ir zem pašizmaksas, tādējādi neļaujot saimniecībām bankrotēt. Vissvarīgākais šāda veida atbalsts ir saimniecībām ar mazu lopu skaitu, kurai nodarbošanās specifika nav konkrēta, bet ir dažādota”.

SIA “VVAgro” īpašnieks Valdis Veide “Kāpēc ir gaļas nozares, kuras ir priviliģētākā stāvoklī, runājot par piena un gaļas liellopiem? Šeit pašlaik ir jādomā par piena nozares blakus nozarēm (piena bullīšu audzēšanu) un mazajiem lauksaimniekiem kopumā. Zemkopības ministrijai ir jāatbalsta nozares, kuru darbība var uzlabot vai veicināt pamatnozaru attīstību valstī, kā arī jāatbalsta nozares, kuru pastāvēšana ir apdraudēta kā tāda, piemēram, cūkkopība.”

Bizness