Mainītas prasības svaigpiena apritei tiešajā tirdzniecībā

Valdība otrdien, 16.jūnijā, grozīja higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā. Grozījumi nepieciešami tādēļ, ka ES kopš šāgada maija vairs nepastāv piena kvotas, līdz ar to noteikumi nosaka svaigpiena apmēru, ko svaigpiena ražotājs drīkst piegādāt tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai, un mainīta tiešās tirdzniecības svaigpiena uzskaite, dokumentējamās informācijas saturs un informācijas glabāšanas kārtība. 


Izmaiņas noteikumos paredz, ka noteiktais svaigpiena apmērs, ko piena ražotājs turpmāk drīkstēs piegādāt tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai, būs pielīdzināts patlaban noteiktajam tiešās tirdzniecības kvotas lielumam.


Lai patērētāju nodrošinātu ar kvalitatīvu un nekaitīgu svaigpienu, piena ražotājam, iesniedzot Pārtikas un veterinārajā dienestā pieteikumu piena realizācijas atļaujas saņemšanai, būs jāiesniedz arī laboratoriskās testēšanas rezultāti, tostarp patogēnās mikrofloras testēšanas rezultāti. 


Pieteikumā norādāmās informācijas saturs nav mainīts, bet papildus jau patlaban noteiktajiem rādītājiem svaigpienā būs jānosaka vēl trīs mikrobioloģiskie rādītāji. 


Noteikumi "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 


Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā.

Bizness