Seminārs: ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne pēc 2020.gada

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" 

Valka, Informatīvais seminārs 

Nosaukums: Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstība pēc 2020. gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā


Norises vieta: Valkas novads, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads 

PROGRAMMA ŠEIT!


Bizness