Zemnieku saeima semināros izglīto lauksaimniekus par aktuāliem jautājumiem

9. un 10. oktobrī biedrība Zemnieku saeima (ZSA) lauksaimniecības izstādes “Lauksaimniecības tehnika. Lauku sēta. Šķirnes trusis 2015” laikā izstāžu kompleksā "Rāmava" rīko seminārus par lauksaimniekiem ļoti aktuāliem tematiem – “Zemes atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā” un “Govju ēdināšanas risinājumiem krīzes apstākļos”. Semināru pirmajā daļa klausītāji varēs iepazīties ar nozares ekspertu ieteikumiem un viedokļiem, savukārt paneļdiskusijā lauksaimnieki dalīsies ar savu praktisko pieredzi. Piektdienas semināra tēmas ir veltītas jautājumiem par apauguma (krūmu) novākšanas, meliorācijas sistēmu kopšanas un uzturēšanas praksi, vidi saudzējošiem meliorācijas risinājumiem, kā arī pareizu lauku mēslošanu. 

Lauksaimniecības zeme ir viens no būtiskākajiem valsts resursiem, ar kuru vajadzētu rīkoties atbildīgi un saimnieciski, tāpēc ir svarīgi, lai katrs brīvais hektārs, kuru var izmantot ražošanai, tiktu iekopts un apsaimniekots. Aizaugušu platību atgriešana lauksaimnieciskajā ražošanā nav viegls process, tamdēļ ļoti lietderīga ir iespēja iegūt praktiskus padomus no kolēģiem, kuriem šāda pieredze jau ir uzkrāta”, tā par izstādes nozīmību izsakās ZSA valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Sestdienas seminārā galvenā vērība tiks veltīta piena govju ēdināšanai krīzes apstākļos. Saimnieki varēs uzzināt arī par 2016.gadā plānotajiem tiešmaksājumiem.


ZSA valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Cīrulis: “Kopš pagājušā gada augusta spriedze piena lopkopības sektorā nav mazinājusies. Vēl joprojām liela daļa piena ražotāju atrodas krīzes situācija, tādēļ ganāmpulka uzturēšanas optimizācija ir kļuvusi vēl aktuālāka. Tādējādi ir iespējams gan samazināt piena ražošanas pašizmaksu, gan uzlabot lopbarības kvalitāti. Lai piena lopkopēji varētu darboties pilnvērtīgi, piena iepirkuma cenai vajadzētu būt 25 centiem par litru piena, kas diemžēl nav iespējams. Uzskatu, ka, atrodoties krīzes situācijā, pozitīvi piena ražošanas pašizmaksas optimizēšanas piemēri ir ļoti svarīgi. Ir nepieciešams gan uzklausīt, gan dalīties ar labās saimniekošanas piemēriem.”

PROGRAMMA

“ZEMES ATGRIEŠANA LAUKSAIMNIECISKAJĀ RAŽOŠANĀ”

Norises vieta: Izstāžu kompleksa Rāmava semināru zāle 

Norises laiks: 09.10. 2015. no pulksten 13.30 – 15.30 

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar: SIA A.M.L., Izstāžu komplekss "Rāmava"

DARBA KĀRTĪBA

LIZ atgriešana lauksaimnieciskajā ražošanā, esošā situācija un izaicinājumi - Zemnieku saeima Mārtiņš Trons.

Mūsdienīgi risinājumi meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, ietverot potenciālos atbalstus – Meliorācijas departamenta vadītājs Edgars Griķītis.

Pareiza lauku mēslošana un apsaimniekošana – VAAD agroķīmijas departamenta vadītāja Skaidrīte Rulle.

Paneļdiskusija: Praktiskā pieredze apauguma novākšanai no LIZ un meliorācijas sistēmu uzturēšanā”. Piedalās: Juris Lazdiņš, z/s Lazdiņi; Gints Gžibovskis, z/s “Lācīši”; Gunvaldis Sproģis, z/s “Joži”. Diskusiju vada Mārtiņš Trons.

Video no lauku dienām z/s “Joži”.

 

“GOVJU ĒDINĀŠANAS RISINĀJUMI KRĪZES APSTĀKĻOS”

Norises vieta: Izstāžu kompleksa Rāmava semināru zāle 

Norises laiks: 10.10. 2015. no pulksten 10.45 – 12.45

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar: SIA A.M.L., Izstāžu komplekss "Rāmava"

DARBA KĀRTĪBA

Par 2016. gada plānotajiem ES tiešmaksājumiem un par ES 8.5 milj. sadales kritērijiem – ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietnieks Z. Ķikāns.

 Par sagatavotās lopbarības kvalitāti un slaucamo govju ēdināšanu krīzes apstākļos – LLKC lopkopības nodaļas vadītāja S. Dreijere.

 Par slaucamo govju ēdināšanas variantiem un ekonomiskajiem ieguvumiem – A/ S Dimela Veta Latvija valdes locekle Dr. Vet. Vita Būde Gaile.

Paneļdiskusija: Praktiskā govju ēdināšanas pieredze pašreizējos apstākļos Piedalās: Juris Cīrulis SIA Mežacīruļi; Ieva Alpa Eizenberga, z/s “Rūķi”; Linards Selivanovičs, SIA “Vārpas”. Diskusiju vada Juris Cīrulis.


Bizness