Grundzāles dolomīta lietā -  jauns pavērsiens

Iedzīvotājiem atkal ir dota iespēja vērtēt Grundzāles dolomīta lietu. Pēc Vides pārraudzības valsts biroja  šā gada 11. jūnija lēmuma  tiek uzsākta dolomīta atradnes “Dzeņi” iecirkņu “Kalna Kades - 1” un “Kalna Kades - 2” ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra. 

Atradne atrodas netālu no Grundzāles ciema.Nākamo ceturtdien, 16. jūlijā, pulksten 17 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā notiks IVN sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Īpašumos “Kalna Kades” un “Bemberu pļavas” (netālu no Grundzāles ciema) paredzētās darbības - dolomīta ieguves -  ierosinātājs ir uzņēmums SIA “Īpašumi EG”, kas iepriekš, kad  Smiltenes novada dome rīkoja sabiedriskās apspriešanas Grundzāles dolomīta lietā, ne reizi neparādījās.

Vairāk lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija”, otrdienas, 7. jūlija, numurā.

Bizness