Paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām  VID jāiesniedz līdz 2.februārim

Lai darba ņēmēji laikus un precīzi varētu sagatavot savas gada ienākumu deklarācijas, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) aicina darba devējus līdz 2015.gada 2.februārim iesniegt VID paziņojumu par darbiniekiem izmaksātajām summām. Vienlaikus VID vērš uzmanību, ka arī fiziskām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, obligāti jāiesniedz paziņojumi par izmaksātajām summām.


VID atgādina, ka līdz 2015.gada 2.februārim komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kooperatīvajām sabiedrībām, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, iestādēm, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskajām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas (turpmāk – ienākuma izmaksātājs), ir pienākums iesniegt VID paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums), ja:

darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām;

izmaksāti ienākumi, kuri saistīti ar fiziskās personas saimniecisko darbību;

izmaksāti ienākumi, kuri nav atbrīvoti no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis), bet no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav jāietur;

izmaksāti ar nodokli neapliekamie ienākumi.

Paziņojumu iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS).

Paziņojumos ietvertā informācija ir nepieciešama fizisko personu – ienākumu saņēmēju – gada ienākumu deklarācijas sagataves izveidošanai EDS. Kļūdas paziņojumos paildzina gada ienākumu deklarācijās ietverto datu izvērtēšanas un attiecīgi pārmaksātā nodokļa atmaksas procesus, no kā cieš fiziskās personas – darba ņēmēji –, kas vēršas VID, lai saņemtu pārmaksāto nodokli. Tādēļ VID lūdz iesniegt paziņojumus savlaicīgi un vērīgi sekot līdzi, lai iekļautā informācija būtu precīza.

VID aicina darba devējus pārliecināties par neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošām personām pamatotu un precīzu atspoguļošanu paziņojumos, bet darba ņēmējus – savlaicīgi reģistrēt nepieciešamās izmaiņas algas nodokļa grāmatiņā. VID vērš uzmanību, ka 2014.gadā vienas personas neapliekamais minimums bija 75 euro mēnesī (900 euro gadā), bet nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 165 euro mēnesī (1980 euro gadā).


VID aicina arī tās fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, iesniegt gada ienākumu deklarāciju ērtā un drošā veidā, jebkurā sev piemērotā laikā un vietā elektroniski, izmantojot VID EDS. Lai kļūtu par VID EDS lietotāju, var:

izmantot portāla www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu, lietojot eParaksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID);

iesniegt iesniegumu papīra veidā un noslēgt līgumu ar VID klientu apkalpošanas centrā. Iesniegums un līgums pieejams VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Noderīgi” – “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” (EDS) – “Kā kļūt par EDS lietotāju”.


VID nodrošina, ka EDS nodokļa maksātājam ir pieejama deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija, ko VID saņem no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem. Tās deklarācijas sadaļas, par kurām informācija ir pieejama valsts informācijas sistēmās, VID aizpilda automātiski. Gada ienākumu deklarācijā uzrāda tikai to informāciju, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās.


Plašāka informācija par paziņojumu aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” – “Metodiskie materiāli” – “Metodiskais materiāls “Paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām””.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000 (zvanot no Latvijas) vai +371 67120000 (zvanot no ārvalstīm), izvēloties pirmo tēmu “Nodokļi”, vai sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu “Kontakti”/“Uzdot jautājumu VID”. Konsultāciju iespējams saņemt arī klātienē tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā.

Bizness