Pievērsīs pastiprinātu uzmanību skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem 9

Turpinot 2014.gadā uzsākto jauno pieeju nodokļu administrēšanā, kas paredz vispirms identificēt nozari, kurai VID struktūrvienības pievērš pastiprinātu uzmanību, VID nosaka divu mēnešu nogaidīšanas periodu arī skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem. Šī gada martā un aprīlī VID aicina tos nodokļu maksātājus, kuri sniedz frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumus, pašiem legalizēt saimniecisko darbību un sakārtot darba attiecības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pretējā gadījumā VID uzsāks vērienīgus preventīvos un represīvos pasākumus.


Skaistumkopšanas nozari VID ir noteicis kā nākamo prioritāro nozari, jo šīs nozares nodokļu maksātājiem ir konstatēti riski: 

nereģistrēta saimnieciskā darbība; 

darba attiecības, kas neatbilst darba tiesību regulējumam;

pilnā apmērā nedeklarētas algas un nepilnīgas ziņas par darba ņēmējiem;

zema vidējā stundas tarifa likme un ievērojams darbinieku īpatsvars, kam noteiktā stundas tarifa likme ir zem normatīvajos aktos noteiktās minimālās stundas tarifa likmes, kas norāda ne tikai uz algu izmaksu “aploksnēs”;

faktisko ieņēmumu neuzrādīšana pilnā apmērā un to iespējamā slēpšana, tādējādi izvairoties no nodokļu nomaksas.


VID šajā nozarē strādājošajiem pievērsīs īpaši pastiprinātu uzmanību, kas nozīmē, ka tieši šīs nozares saimnieciskās darbības veicējiem un uzņēmumiem nodokļu nemaksāšanas risku konstatēšanas gadījumā vispirms tiks veikti preventīvie nodokļu administrēšanas pasākumi, par kuru rezultātiem VID varētu sniegt plašāku informāciju 2015.gada jūlijā. Ņemot vērā preventīvo pasākumu rezultātus, ja nepieciešams, tiks lemts arī par nodokļu kontroles pasākumu īstenošanu.


Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju 2015.gada 26.februārī Latvijā reģistrēti 8 211 nodokļu maksātāji, kuri sniedz frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumus. No tiem 1 852 (22,6 %) ir juridiskas personas un 6 359 (77,4 %) fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicēji (no tiem 179 ir patentmaksas maksātāji). 

Minētajā nozarē ir 1 236 darba devēji (kas iesniedza darba devēja ziņojumu par 2014.gada decembri un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju par 2014.gada 4.ceturksni), no tiem 1 206 ir juridiskas personas (tajā skaitā individuālie komersanti), kas ir nodarbinājuši kaut vienu darbinieku, un 30 – fiziskas personas (no kurām 20 ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), kas nodarbina divus un vairāk darbiniekus.

2014.gadā skaistumkopšanas nozarē nodarbināto vidējie mēneša ienākumi ir 165 EUR, kas ir 22,4 % apmērā no vidējās darba samaksas valstī (738 EUR). Atbilstoši Latvijas administratīvi teritoriālajam iedalījumam 2014.gadā augstākie vidējie mēneša ienākumi skaistumkopšanas nozarē nodarbinātajiem bija Vidzemes plānošanas reģionā (198 EUR), savukārt zemākie – Zemgales plānošanas reģionā (130 EUR).

 

Analizējot VID pieejamo informāciju par skaistumkopšanas nozarē izplatītākajām profesijām, redzams, ka vidējās stundas tarifa likmes ir ļoti atšķirīgas, tomēr 14 % nozarē nodarbināto strādā ar stundas tarifa likmi, kas  ir zemāka par Ministru kabineta  noteikto stundas tarifa likmi (kas 2014.gadā bija 1,933 EUR). Neskatoties uz to, ka lielākā daļa darba devēju valstī ievēro minimālo stundas tarifa likmes nosacījumus, 72,1 % nozarē nodarbināto saņem ienākumus, kas nesasniedz minimālo darba algu valstī, jo strādā nepilnu darba laiku.  

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem minimālā stundas tarifa likme normāla darba laika ietvaros nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto stundas tarifa likmi, kas 2014.gadā bija 1,933 EUR un 2015.gadā ir 2,166. Šis rādītājs uzskatāmi norāda uz iespējamiem normatīvo aktu prasību pārkāpumiem un attiecīgi arī uz nepilnu nodokļu nomaksu no darba ņēmēju darba ienākumiem.


Minētie dati liecina, ka skaistumkopšanas nozarē notiek ne tikai izvairīšanās no nodokļu nomaksas, bet tiek kropļota godīga konkurence un veselīga uzņēmējdarbības vide kopumā. 


VID aicina arī fiziskās personas legalizēt un reģistrēt saimniecisko darbību

VID seko arī fizisko personu veiktajai darbībai un veic pasākumus nereģistrētas saimnieciskās darbības ierobežošanai. VID aicina fiziskās personas, kuras nodarbojas ar frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu un šobrīd nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību, to nekavējoties izdarīt, tādējādi nodrošinot sev valsts sociālās garantijas un vienlaikus godprātīgi pildot savas saistības pret sabiedrību un valsti kopumā. Informācija par saimnieciskās darbības reģistrēšanu pieejama VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi‟ – “Saimnieciskās darbības veicēji”. 

Ja persona pēc VID aicinājuma nereģistrē saimniecisko darbību, tiek piemērota administratīvā atbildība par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, piemērojot naudas sodu no 210 līdz 350 EUR.

VID vērš uzmanību, ka personai, kura nereģistrējas kā nodokļu maksātāja un neiesniedz nodokļu deklarāciju par periodu, kurā veikta saimnieciskā darbība, VID veic auditu un no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājai, aprēķina un piedzen nodokli, ar to saistīto nokavējuma naudu no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procentu par katru nokavēto dienu un soda naudu 100 procentu apmērā.   


VID plānotie uzraudzības un kontroles pasākumi 

Ja tomēr skaistumkopšanas nozarē strādājošo nodokļu maksātāju par martu un aprīli iesniegtās deklarācijas un pārskati neliecinās par nodokļu saistību izpildes līmeņa uzlabošanos, kā arī netiks sniegti objektīvi pierādījumi par faktiskajiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem pilnā apjomā, VID uzsāks vērienīgu preventīvo un represīvo pasākumu kopumu šīs nozares nodokļu maksātājiem.

Tās būs gan novērošanas un tematiskās pārbaudes, kuru sekas ir iespējamais administratīvais sods un, ja nepieciešams, arī nodokļu audits. To rezultātā nodokļu maksātājiem var papildus aprēķināt ne tikai nesamaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, bet arī soda naudu. Var veikt arī saimniecisko darbību ierobežojošus pasākumus, piemēram, nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšanu, administratīvā papildu soda – aizlieguma ieņemt noteiktus amatus – piemērošanu un citus. Nodokļu kontroles pasākumu laikā VID ir tiesības pieaicināt nozari pārraugošās institūcijas speciālistus, lai varētu nodrošināt nodokļu administrēšanas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

VID aicina frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā strādājošos martā un aprīlī pašiem novērst pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā. VID arī atgādina, ka nodokļu maksātājiem ir iespēja izmantot savas likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktās tiesības un precizēt datus arī jau iesniegtajās deklarācijās par iepriekšējiem taksācijas periodiem.


Vienlaikus VID aicina iedzīvotājus informēt par konstatētajiem pārkāpumiem nodokļu jomā, piemēram, kases čeku neizsniegšanu, nereģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem u.c., zvanot uz VID diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80009070 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Komentāri 9

skaistais Jurka

ka griezu pie savas frizierites matus bez CEKA taa ari turpinasu, jo neoficiali varu aiziet pie frizieri 3 x menesi, bet ar ceku 2x menesi!

pirms 6 gadiem, 2015.03.12 13:22

nazis

Nedomāju, ka šajā nozarē VID atradīs ļoti daudz pārkāpumu. Tas izskatās vienkārši tikai friziera krēslā sēžot kā klientam. Tas, man šķiet, ir ļoti grūts darbs, kur ir vajadzīgas prasmes un vēl jo vairāk stipras kājas un izturīga mugura. Bez tam arī klientu nemaz tik daudz nav. Biežāk frizieres sēž bez darba, nevis strādā. Un to visu saskaitot nekas daudz tur nepaliek.

pirms 6 gadiem, 2015.03.12 15:09

Aksels

Nepiekrītu! Nezinu par kuru pilsētu ir veidojies šāds viedoklis, bet par Valku droši varu teikt, ka frizētavu daudz, bet ja gribi tekošā dienā nogriezt matus, tad diemžēl tas nav iespējams. Tāda sajūta, ka lielākā daļa ir tik pārtikuši, ka pat necenšas klientu mēģināt noturēt vai piedāvāt citu laiku, nemaz nerunājot par palikšanu ilgāk pēc darba laika.

pirms 6 gadiem, 2015.03.12 21:54

jā tā tas ir!

Smiltenē arī saloni uz abu roku pirkstiem nav saskaitāmi un viss notiek, kā tikai kaut, kas veras vaļā, tad skaidrs vai nu Salons, vai humpalu bode!

pirms 6 gadiem, 2015.03.12 22:12

klienc

Valkas kultūras namā friziere nekad nedod nekādus čekus,domā ka visi klienti ir "lohi" nesaprot naudiņa kabatiņā un sveiki nodokļi.

pirms 6 gadiem, 2015.03.13 08:29

zbignev

Gribi čeku , plikadīda, maksā par to!

pirms 6 gadiem, 2015.03.13 10:09

ari

Valkā arī Rigas ielā 23 ''Monro" čeku nedod,dezinfekcija nav,smird pēc cigaretēm

pirms 6 gadiem, 2015.03.13 09:23

Ejiet tak!

Būtu labāk kontrolējuši kokrūpniecības uzņēmumus, kur gar valsts degunu aizpeld miljoni, nevis skaistumkopšanas sīkbodītes.

pirms 6 gadiem, 2015.03.13 14:18

Bizness