Seminārs privāto mežu īpašniekiem demonstrējumu teritorijā „Lejas Kleperi”

Sestdien, 7.novembrī, plkst. 10:00, meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā „Lejas Kleperi” Smiltenes novada Launkalnes pagastā, norisināsies seminārs par nekailciršu mežsaimniecību un ES atbalstu mežu īpašniekiem. Seminārā mežsaimniecības speciālisti sniegs prezentācijas par kopšanas ciršu un izlases ciršu pielietojumu, tās īpatnībām privāto mežu apsaimniekošanā, kā arī par nosacījumiem ES atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem. Dalībniekiem būs iespējams arī apskatīt meža apsaimniekošanas praksi, kā arī apmeklēt Kleperu ģimenes izveidoto dzimtas un mežsaimniecības muzeju. 

Kailcirtes nav vienīgais veids, kā apsaimniekot mežu - regulārus ienākumus no meža nodrošina izlases cirte. Izlases cirtes apmācībās meža demonstrējumu teritorijās kopā ar meža īpašniekiem iespējams redzēt piemērus mežā un iegūt zināšana veiksmīgai izlases cirtes pielietošanai. 

Šajā seminārā par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu un tās priekšrocībām un riskiem, likumdošanas aktualitātēm stāstīs Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis un mežsaimniecības speciālists Mārtiņš Lūkins. Par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu savas atziņas sniegs arī Jānis Donis (LVMI Silava), bet Meža konsultāciju pakalpojumu centra pārstāvis Andris Vīrs pastāstīs par pieejamo ES atbalstu meža īpašniekiem šajā periodā. Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorijas Lejas Kleperi īpašnieks un ilggadīgs mežkopis, parādīs savu meža apsaimniekošanas praksi, savukārt demonstrējumu teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieks Raimonds Mežaks pastāstīs par pameža un paaugas kopšanas nosacījumiem ES atbalsta saņemšanai. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Kleperu ģimenes izveidoto dzimtas un mežsaimniecības muzeju.

„Lai saimniekotu mežā ar izlases cirtēm ir jābūt interesei par savu īpašumu, ir jāvēlas saglabāt īpašuma vērtība, tai pat laikā iegūstot peļņu no meža regulāri -  tas ir ilgtermiņa skatījums, kurā mežs tiek izmantots kā banka”, stāsta Pasaules Dabas Fonda meža programmas vadītājs un izlases cirtes demonstrējumu teritoriju idejas autors Latvijā Jānis Rozītis. 

Demonstrējumu teritorijas „Lejas Kleperi” saimniecības īpašnieks ir profesionāls mežkopis Raimonds Klepers. Saimniecības pamatnodarbošanās saistītas ar lauksaimniecību un vairāk ka 80ha meža apsaimniekošanu un tajā iespējams aplūkot Kleperu ģimenes īpašumā esošā meža apsaimniekošanu, sākot no kociņu stādīšanas vai kociņu dabisku ieaugšanos zem lielo koku vainagu klājiem, līdz pat jaunaudžu kopšanas un krājas kopšanas darbiem. Tāpat saimniecībā iespējams iepazīties ar jau pieauguša meža apsaimniekošanu dažādu koku sugu mistrojuma mežaudzēs. 

Visi meža īpašnieki un apsaimniekotāji, citi interesenti, kuri vēlās klātienē aplūkot šādu privātas mežsaimniecības praksi, aicināti pieteikties Pasaules Dabas Fondā, zvanot uz telefona numuru 67505640 vai rakstot uz [email protected]. Seminārs ir bezmaksas. 

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Bizness