Smiltenes novadā atjaunos meliorācijas sistēmu

 Smiltenes novadā atjaunos koplietošanas meliorācijas sistēmu 21,88 kilometru garumā lauksaimniecības un meža zemēs Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Smiltenes pagastos, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.


Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).


Projekta plānotās kopējās izmaksas 241 839 eiro. No tā ELFLA finansējums - 179 880 eiro un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 61 958 eiro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2019.gada 1.novembrim.

Bizness