Uzņēmēji tiek aicināti piedalīties pētījumā par darba tirgus tendencēm Vidzemē

Lai noskaidrotu Vidzemes reģiona darba tirgus tendences un pieprasītākās profesijas, kompetences un kvalifikācijas, Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību izstrādā pētniecības projektu par reģionā piedāvātās izglītības atbilstību darba tirgus pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Pētījuma rezultāti ļaus Vidzemē izstrādāt vienotu ilgtermiņa izglītības stratēģiju, kas būs atbilstoša darba tirgus pieprasījumam.

Pētījuma iniciatīva nāk no Valmieras domes – uzzināt Valmieras un Vidzemes reģiona darba tirgus tendences, darbaspēka pieprasījumu šobrīd un turpmākajiem 5-7 gadiem, kā arī analizēt izglītības iestāžu piedāvāto mācību programmu satura atbilstību reālajam darba tirgus pieprasījumam.

"Kādas ir šobrīd pieprasītākās profesijas Vidzemē? Kādas ir darba tirgus tendences? Vai reģiona izglītības iestādes sagatavo tam atbilstošus jaunos speciālistus?" Vidzemes ziņu sagatavotajā reportāžā par to, kāds ir pētījuma process un ko par šiem jautājumiem domā J. Žagars no „Vidzemes koncertzāles” un D. Volkopa no „Valmieras stikla šķiedras”.

Bizness